veelgest

Wat kost een milieuvriendelijke wagen?

Een milieuvriendelijke wagen is in aankoop vaak duurder dan een klassieke wagen, maar goedkoper in gebruik. Je hebt in 2018 als particulier, vzw of autodeelsysteem recht op een zero-emissiepremie tot 4000 euro bij de aankoop van een 100% elektrische of waterstofwagen. Je geniet daarnaast ook van heel wat andere voordelen, zoals lage verbruikskosten en een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling en voor de jaarlijkse verkeersbelasting.

Kunnen zelfstandigen een premie krijgen voor een zero-emissie voertuig? 

Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eveneens een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bv. BVBA, CVBA, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF). Ook bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname vervalt de premie. 

Rijdt een milieuvriendelijke wagen hetzelfde als een gewone wagen?

Een elektrische wagen heeft geen versnellingsbak. Het rijden is bijzonder gemakkelijk en aangenaam, zoals bij andere automatische wagens. Maar een elektrische wagen is ook veel stiller en heeft op elk ogenblik zijn maximale koppel beschikbaar. Elektrische wagens accelereren daarom sneller dan klassieke wagens en kunnen net als die klassieke wagens 120 km per uur en sneller rijden. 

Hoe ver kan ik rijden met een milieuvriendelijke wagen?

Met een elektrische auto kan je, zonder bijladen, meestal zo’n 100 tot 300 kilometer rijden, afhankelijk van de grootte van het batterijpakket. Daarom is hij ideaal voor dagelijks gebruik, zoals voor woon-werkverkeer. Sommige duurdere modellen (bv. Tesla) hebben al een grotere actieradius; andere worden aangekondigd voor de komende jaren.  

Hoe lang moet je een elektrische wagen opladen?

Dat hangt af van de capaciteit van de batterij in je wagen en het vermogen van het laadpunt. Aan een gewoon stopcontact (thuis bijvoorbeeld), reken je best 6 tot 10 uur om je wagen volledig op te laden. Aan een laadpunt gaat het meestal sneller en bij snelladers kan het al op een half uur. 

Welke soorten laadpunten bestaan er?

Laadpunten worden ingedeeld in drie categorieën naar gelang het vermogen: normaal laden, versneld laden en snelladen. Normaal laden gaat tot 11 kW; bij een gewoon stopcontact, zoals thuis, is dat meestal 3,7 kW. Versneld laden gaat tot 22 kW; bij snelladen gaat het momenteel vaak over 43 kW of 50 kW. De eerste laadpunten met 150 kW worden ondertussen al geïnstalleerd. Laadpunten kunnen ook verschillen naargelang de stekker die kan worden gebruikt; ook al is dit voor het gewone laden gestandaardiseerd.

Lees meer over het laden van je wagen

Hoeveel milieuvriendelijke wagens zijn er in Vlaanderen?

Evolutie wagenpark in Vlaanderen en aandeel milieuvriendelijke wagens:

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 20181

aandeel

Batterij-elektrische wagens

151

441

671

1.287

2.229

3.732

5.547 5.904

0,17%

Plug-in hybride wagens

5

29

220

448

2.122

7.767

18.216 19.809

0,56%

Totaal elektrische wagens

156

470

891

1.735 4.351

11.499

23.763 25.713

0,73%

CNG-wagens

123

184

268

998

1.537

3.727

6.221 6.833

0,19%

Totaal aantal wagens

3.200.500

3.218.892

3.243.513

3.296.689

3.347.610

3.405.291

3.507.886 3.517.634

 

op 1/3/2018

Nieuwe inschrijvingen personenwagens Vlaanderen 2017:

 

aantal

aandeel

Batterij-elektrische wagens

1.979

0,61%

Plug-in hybride wagens

9.381

2,90%

Totaal elektrische wagens

11.360

3,51%

CNG-wagens

2.137

0,66%

Andere voertuigen

310.082

95,83%

Totaal aantal inschrijvingen

323.579

 

Meer cijfers en statistieken....

Kan ons elektriciteitsnet dit aan?

Het jaarverbruik van een elektrische wagen is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden, zo’n 3 à 4 MWh per jaar. Zo lang het aantal elektrische voertuigen beperkt is, zijn er geen extra elektrische centrales nodig om ze van stroom te voorzien.

Bij een grote doorbraak van de elektrische wagens ligt dat anders. Dan zal het erop aan komen om op een slimme manier te laden zodat de capaciteit van het elektriciteitsnet zo goed mogelijk wordt benut. Dat kan bv. ’s nachts aan een voor sommigen ook voordelig nachttarief wanneer de vraag naar elektriciteit veel kleiner is. Wanneer we met z’n allen elektrisch gaan rijden, zullen er meer fundamentele aanpassingen aan het systeem nodig zijn, waarbij ook de elektrische wagen als rijdende, maar vaak ook stilstaande batterij een rol kan spelen.

Welke impact hebben milieuvriendelijke wagens op ons milieu?

De globale milieu-impact van milieuvriendelijke wagens is kleiner dan die van andere wagens, ook als de productie van de wagen en van de brandstof/elektriciteit worden meegeteld. Een elektrische wagen stoot zo berekend veel minder CO2 en luchtverontreinigende stoffen uit dan een gewone wagen op benzine of diesel. Bovendien zijn elektrische motoren voor wagens erg efficiënt en veel stiller dan andere motoren. Ook CNG-wagens zijn milieuvriendelijker, al is het verschil met gewone wagens minder groot.

Lees meer over de impact van wagens op ons milieu

Waarom wordt elektrische verwarming afgeraden en elektrisch rijden aangemoedigd?

Dat over het algemeen het gebruik van elektriciteit voor verwarming afgeraden wordt terwijl het gebruik van elektrische wagens sterk gepromoot wordt, heeft te maken met efficiëntie.

Zowel bij klassieke thermische centrales als bij kerncentrales wordt eerst warmte geproduceerd, die pas daarna wordt omgezet in mechanische en elektrische energie. Het omzetten van warmte in mechanische energie is echter niet zo efficiënt. Bij die omzetting gaat steeds een deel van de warmte verloren door afgifte aan een koelere omgeving (daarvoor zijn de koeltorens nodig!). Het resultaat is dat de typische efficiëntie van een klassieke thermische centrale ongeveer 30% is; bij moderne centrales kan dit opgedreven worden tot een kleine 50%.

Als je je huis verwarmt met elektriciteit, die opgewekt wordt in een thermische centrale, dan heb je minder dan de helft van de thermische energie die oorspronkelijk in de centrale werd opgewekt ter beschikking, enkel en alleen door de inefficiënte omzetting van warmte in elektrische energie in de centrale. Het is veel interessanter om de verbranding bij je thuis te laten plaatsvinden; op die manier kan je bijna alle vrijkomende warmte onmiddellijk gebruiken voor verwarming.

Bij een auto kan je de omzetting van thermische energie (verbranden van diesel of benzine) naar mechanische energie (beweging van de auto) niet vermijden; tenslotte wil je dat je auto vooruit gaat. Het is echter wel juist dat de elektrische energie voor een elektrische auto eerst in een elektrische centrale moet worden opgewekt. Op het eerste gezicht zou je dus kunnen denken dat een benzine-/dieselwagen evenveel CO2 uitstoot als een elektrische wagen. Een elektrische wagen is echter milieuvriendelijker, omdat

  • de efficiëntie van een verbrandingsmotor laag is, ongeveer 30%. Dit moet je vergelijken met de efficiëntie van de elektrische centrales die toch iets hoger is;
  • elektrische auto's bij het remmen energie kunnen recupereren en opnieuw opslaan in de batterij voor later gebruik (hybride wagens kunnen dit ook). Dit verbetert het rendement.

Bijkomend voordeel is dat de uitstoot van schadelijke gassen beter kan beheerd worden in een grote elektrische centrale dan in elke individuele auto.

Zolang je voor je elektrische auto stroom gebruikt die opgewekt wordt in een klassieke thermische centrale (kolen, gas), blijft je autogebruik natuurlijk verantwoordelijk voor CO2-uitstoot, maar wel minder door de betere efficiëntie van een elektrische auto. Alternatieven die geen of veel minder CO2 produceren zijn kernenergie en hernieuwbare energie (zonne-energie, windenergie, enz.). Ook daarom is het belangrijk dat we een groter aandeel van onze elektriciteit halen uit hernieuwbare energievormen. Meer informatie over de milieu-impact van elektrische wagens vind je op de pagina Milieu