parking

Semi-publieke laadinfra

1. Futureproofed-Energy 

Dit bedrijf beoogt de installatie van 40 AC & 10 DC laadpunten en 20 fietslaadpunten op het Evolis Business Park in Kortrijk. Deze laadpunten zullen publiek toegankelijk zijn en het project zal een substantiële impact hebben op het huidig aanbod in West-Vlaanderen. Futureproofed-Energy verwacht dat de werknemers en werkgevers van op de site, maar ook occasionele bezoekers en bezoekers van de stad Kortrijk of doorgaand verkeer gebruik zullen maken van de laadinfrastructuur. Ze beloven alvast een aantrekkelijke prijs voor het laden.

start: januari 2019

status: lopende 


2. KMDA

Planckendael wil graag de mogelijkheid geven aan bezoekers met een elektrische wagen om bij te laden tijdens hun bezoek. Ook hun werknemers zullen deze mogelijkheid krijgen.  Daarom stond de installatie van 15 laadpalen gepland. Dit project is uitgesteld. Men wenst dit later terug op te starten.  

start: februari 2019

status: voorlopig  stopgezet

Laadkabel voor Laden Via een Stopcontact

Slim laden

1. Vlaams Kennisplatform Slim Laden (VKSL)

Met dit project wil VITO naar een versnelde introductie van slim laden. De bedoeling is om het algemene kennisniveau van alle Vlaamse betrokkenen over slim laden te verhogen. Aan de hand van kennisvergaring en workshops  willen ze de haalbaarheid van slim laden in kaart brengen op technologisch, economisch, organisatorisch en regelgevend vlak. Het platform ambieert om een nota met eerste aanbevelingen richting de Vlaamse overheid op te leveren, als eerste stap richting een door de ganse sector onderbouwd plan van aanpak slim laden 2020-2030.

start: januari 2018 

status: lopende


2. Toepassingen met Vehicle-to-Gridladers (V2G)

Met dit voorlopersinitiatief van EV-consult zullen twee nieuwe V2G-laders worden geplaatst (hiermee kan je wagens laden, maar ook ontladen van de wagen naar het net). Samen met 40 bestaande met elkaar verbonden V1G-laders (hiermee kan je je wagen laden, maar niet ontladen) worden ze ingezet voor de verzameling van gegevens over het laadgedrag/potentieel van Vlaamse EV-rijders. De verzamelde data zullen o.a. worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de effecten van V2G op het net. 

start: januari 2018

status: lopende 

Clean Power for Taxis

Taxi's & Bussen

1. Clean Power for Taxis 

Clean Power for Taxis is een project opgestart door Bond Beter Leefmilieu. Het begeleidt gemeenten en hun taxiondernemingen bij de overstap naar een zero-emissietaxivloot.  Vandaag rijden er in Leuven, Gent, Mechelen, Brugge, Brasschaat, Knokke-Heist samen al 36 elektrische taxi’s rond. Oostende en Hasselt starten dit jaar. De ambitie van dit project is om tegen 2020 10% van de Vlaamse taxi's elektrisch te laten rijden. 

start: januari 2017

status: afgerond


2. Zero-emissie busvervoer (ZEB) 

Binnen het ZEB-project willen de marktpartijen actief rond Zero-Emissie Busvervoer (ZEB) samen met hun federaties en twee kennispartners nagaan hoe we in Vlaanderen de overgang naar zero-emissie voor het ollectief busvervoer kunnen versnellen. Het project richt zich op de meer dan 6.800 bussen die in Vlaanderen worden ingezet voor openbaar vervoer en ander vervoer (vb. leerlingenvervoer, werknemersvervoer, toeristisch vervoer).  Met dit project wil men alle neuzen in dezelfde richting krijgen en de nodige stappen zetten om zero-emissie busvervoer mogelijk te maken. 

start: 1 januari 2017

status: afgerond


3. Antwerp-Tax

Antwerp-Tax is aan het werken aan de omschakeling naar elektrische taxi's. Deze Vlaamse subsidies zullen mee de aankoop en aansluiting van achttien laadpalen met een vermogen van 22kva bekostigen. In een volgende fase zullen ze hun ganse vloot jaarlijks gelijkmatig omschakelen naar elektrische voertuigen. 

start: 1 februari 2019

status: lopende

 

 

 

licht elektrisch

Licht Elektrische Voertuigen (LEV)

1. 365 SNEL 

Dit project is een initiatief van de KU Leuven. Zij willen onderzoeken of het haalbaar is om elke dag van het jaar met een speed pedelec - je weet wel, een fiets die 45 km/u  kan - naar je werk en terug te rijden en zo je auto thuis te laten. Ze hebben daartoe een testcampagne over heel Vlaanderen opgezet in samenwerking met bedrijven. Per bedrijf kunnen er een tiental pendelaars gedurende drie weken  de speedpelec elke dag uittesten. Zij helpen de KUleuven zo de hindernissen en verbeterpunten van deze fiets mee in kaart te brengen. 

start: maart 2018

status: lopende 


2. WAAK mobiliseert duurzaam groen

Maatwerkbedrijf WAAK wil inzetten op duurzaam woon-werkverkeer door een groepsaankoop 'elektrische fietsen voor de werknemers' te organiseren. Het is een origineel project waarbij de werknemers de aankoop via de fietsvergoeding zelf bijeen fietsen. De parkeerruimte die hierdoor vrij komt, zal plaatsmaken voor een natuurlijke zone.

start: februari 2018

status: lopende 


3. Elektrische dienstfietsen

Met de aankoop van 30 elektrische fietsen en 7 elektrische cargofietsen wil de stad Brugge inzetten op duurzame dienstverplaatsingen en leveringsmethodes ter vervanging van de dienstwagens. Dit project kadert binnen een ambitieus fietsbeleid dat Brugge voert, waarbij er ook oog is voor nieuwe fietsinfrastructuur.

start: januari 2018

status: lopende 

platform elektrische bedrijfswagens

Bedrijven

1. Platform elektrische bedrijfswagens (PEB) 

Met dit project ambieert Traxio een versnelde introductie van elektrische bedrijfswagens in de grootste bedrijfsvloten van Vlaanderen. Meerdere KMO’s en grote ondernemingen - de zogenaamde EV-koplopers - doorlopen binnen dit project een vernieuwende gezamenlijke aanpak. Zij zullen hun ervaringen delen met de bedoeling dat meerdere bedrijven de overstap maken naar een elektrische vloot. 

start: januari 2017

status: afgerond


2. 1-Stop-Shop Groene Bedrijfsvloot

Uit verschillende studies blijkt dat minstens 55% van de werknemers volledig elektrisch zou kunnen rijden rekening houdende met hun mobiliteitsprofielen en mogelijkheid tot thuisladen. In praktijk botsen bedrijven nog vaak op  barrières die hen tegenhouden om de overstap naar elektrische voertuigen te maken.  Volgens VOKA kan 1 contactpunt al volstaan voor een onderneming om alle relevante informatie te verzamelen, te begrijpen en toe te passen op de eigen bedrijfsvloot. Voka wil een zogenaamde 1-STOP-SHOP starten om bij een 34-tal Vlaamse ondernemingen ervoor te zorgen dat ±10% van hun bedrijfsvloot omschakelt naar elektrische voertuigen.

start: januari 2019

status: lopende


3.  SvhG vergroent zijn vloot

Solidariteit voor het Gezin wil voor 250 medewerkers de mogelijkheid bieden om de dienstwagen in te ruilen voor een (elektrische) fiets en gebruik te maken van elektrische poolwagens tegen een voordelig tarief. SvhG hoopt met dit alternatief mobiliteitsaanbod 10% van deze groep te laten overschakelen, wat neerkomt op het schrappen van 25 voertuigen. Ook zal per site bekeken worden om de voertuigen ook te delen met de omwonenden. Met de Vlaamse subsidie worden oplaadfaciliteiten voor zowel fietsen als wagens verder uitgebreid. Daarnaast zal SvhG zich professioneel laten begeleiden voor de lancering van een bestek voor oplaadinfrastructuur en voor het opzetten van een elektrisch deelsysteem.

start: januari 2019

status: lopende


4. Carglass vergroent zijn vloot

Binnen dit project streeft Carglass tegen 2020 naar een omzetting van 12% van de bedrijfsvloot naar zero-emissie alternatieven. Deze 12% vertaalt zich naar 21 elektrische voertuigen (EV's). Aangezien Carglass reeds 3 EV’s in de vloot heeft, zal het nog in 18 bijkomende EV’s investeren, alsook in de plaatsing van geschikte, slimme laadinfrastructuur.

start: januari 2019

status: lopende


5. Willemen vergroent zijn vloot

Willemen construct, een groepering van een aantal bouwbedrijven,  wil eveneens zijn bedrijfsvloot vergroenen. Ten eerste zetten ze binnen dit project in op een vermindering van het aantal voertuigkilometers, door regionaal te werken en verplaatsingen te vermijden. Ten tweede zal Willemen zijn werknemers stimuleren om milieuvriendelijke wagens te kiezen door proefritten te organiseren, het aanbod aan elektrische voertuigen te verhogen en door de laadinfra op de vestigingen uit te breiden. Ze zullen daarbij rekening houden met slim laden en energiemanagement. 

start: januari 2019

status: lopende


6. IT-Planet & X-Care vergroenen hun vloot

Deze firma's zijn 50 elektrische BMW i3’s aan het aankopen, en plannen er hierna nog eens 50 bij te doen. Hiermee heeft Planet Group het grootste elektrische wagenpark van België. Naast de aankoop van EV's, voorzien ze binnen dit project de nodige laadinfrastructuur (waar nodig en mogelijk ook bij de werknemers thuis) en zetten ze in op interne en externe communicatie  hierrond. 

start: januari 2019

status: lopende


7. Fluvia vergroent zijn vloot

De hulpverleningszone Fluvia wil zijn medewerkers aanzetten om gebruik te maken van een milieuvriendelijkere vloot. Daartoe zal er binnen dit project geïnvesteerd worden in laadinfrastructuur voor elektrische fietsen en wagens op verschillende vestigingen en in een fietsenberging. Om de voertuigen te laden, zal Fluvia stelselmatig zonnepanelen voorzien. 

start: januari 2019

status: lopende

Partago

Deelsystemen

1. Cambio gaat elektrisch

Cambio zal voortaan elektrische deelwagens aanbieden. Haar focus ligt daarbij op  particulieren en zakenmensen.  

start: februari 2017

status: afgerond


2. Lummen 

Op basis van een analyse van haar wagenpark heeft de gemeente Lummen beslist om een aantal oude, weinig gebruikte wagens te schrappen en te vervangen door 2 elektrische deelwagens. Deze deelwagens zullen na de uren ter beschikking staan van de inwoners van Lummen. Ook zal de gemeente laadpalen voorzien voor deze deelwagens. Daarnaast wil Lummen alternatieven voor de wagen voorzien. Daarom zal het een aantal (elektrische) fietsen en een elektrische scooter voorzien voor de dienstverplaatsingen van de werknemers van de gemeente. 

start: januari 2019

status: lopende


3. Bonheiden

De gemeente Bonheiden wil een viertal oude wagens wegdoen en in de plaats twee elektrische deelwagens aankopen, die buiten de kantooruren ook ter beschikking zullen staan van de inwoners van de gemeente.  Er worden daartoe ook laadpalen voorzien aan de gemeentegebouwen. Bonheiden wil eveneens PV-panelen plaatsen op een aantal gemeentegebouwen en zorgen voor een goede afstemming tussen de PV-installatie en het laden van de elektrische deelwagens om het net zoveel mogelijk te balanceren. Daartoe zullen ze een studie laten doen naar een geschikt slim laden systeem. 

start: januari 2019

status: lopende


4.  Elektrische stadsvoertuigen ter beschikking na de kantooruren

Met dit initiatief wil Cambio een bestaand proefproject rond elektrisch autodelen van de stadsvloot in Antwerpen uitbreiden. Overdag stelt de stad deze wagens ter beschikking aan medewerkers van de stad Antwerpen. Na de werkuren hebben particulieren de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. 

start: februari 2018

status: lopende 


5. Officenter deelt met de buurt

Met dit project wil Officenter ervaring opdoen in het delen van elektrische auto’s met de buurt. Tijdens de kantooruren zullen de elektrische auto’s ter beschikking staan van medewerkers en klanten. Na de kantooruren worden de auto’s gedeeld met buurtbewoners en personeel van omliggende bedrijven. Om dit doel te realiseren zullen ze samen met ZenCar investeren in een autodeelplatform. 

start: januari 2018

status: lopende


6. Elektrisch delen van eigen auto’s voor bedrijven en lokale overheden (E-deal)

In dit project wil Autodelen.net elektrisch autodelen bekender maken bij gemeenten en bedrijven en  er zoveel mogelijk van deze initiatieven uitrollen. Ze zullen hiervoor samenwerken met alle geïnteresseerde autodeelaanbieders en optreden als facilitator en brugfiguur.

start: januari 2018

status: lopende


7. E-carsharing for Cohousing

Dit initiatief van Partago richtte zich specifiek op samenwoongroepen (cohousingsites en appartementsgebouwen) die de bestaande deelfilosofie willen doortrekken naar elektrisch autodelen.

start: januari 2017

status: voortijdig stopgezet

lichte vrachtwagens

Logistiek

1. Elektrificatie van lichte vrachtwagens

Dit initiatief van Westlease zal via een leasingformule lichte elektrische vrachtwagens ter beschikking stellen voor verschillende logistieke diensten, zoals koerierdiensten, last mile delivery, stadsdiensten en gemeentelijke diensten. Met dit project hopen de initiatiefnemers klanten te overtuigen om te kiezen voor elektrische voertuigen, al dan niet in een leasingformule. Ze hopen zo ook de zichtbaarheid van elektrische lichte vrachtwagens voor logistieke diensten te verhogen.

start: maart 2017

status: afgerond


2. Slimme bevoorrading voor stedelijke horeca

Sligro-ISPC wil het transport voor de bevoorrading van horeca in de binnensteden duurzaam maken. Trens BV heeft een elektrisch distributievoertuig ontwikkeld, de Trens-Logic, dat zeer geschikt zou zijn om dit doel te realiseren en een vervoersconcept met mini-hubs te introduceren. Omdat het voertuig en het vervoersconcept innovatief zijn, wil Sligro-ISPC ervaring opdoen met een pilootproject in Gent, alvorens het concept verder uit te rollen.

start: januari 2019

status: lopende 


3. DHL goes green in Flanders

Met dit project wil DHL een eerste uitrol doen van zero-emissievoertuigen en de nodige laadinfrastructuur hiervoor voorzien in de verschillende vestigingen, dit als basis voor een 100% zero-emissievloot in de toekomst. De voertuigen worden ingezet voor distributie binnen de stedelijke gebieden. Voor de stadslevering in Gent wil DHL twee bakfietsen cubicycles voorzien. Men hoopt op basis van deze uitrol de nodige know how op te doen om de verschillende toepassingen en mogelijkheden mee te nemen naar alle vestigingen in Vlaanderen. 

start: januari 2019

status: lopende

roadshow ASBE

Communicatie

1. Testrijders

​20 Testrijders ​leasen ​​een elektrische wagen​ en ​delen ​hem met de buurt. Zo laten ze ​inwoners ​op een toffe manier kennismaken met elektrisch autodelen en vergroenen ze het ​Vlaamse ​wagenpark. Schonere lucht, minder files, en groene energie: dat is waar een Testrijder zijn hand voor om het stuur klemt. Zin om het zelf uit te proberen? Huur dan een Testrijders wagen voor een halve dag of langer! Dit subsidieproject  van Bond Beter Leefmilieu is afgerond, maar de auto's zijn nog steeds te huur. 

start: januari 2018

status: afgerond


2. EV-rijders community

Met dit project wil EV Belgium een merk-onafhankelijke toekomstbestendige community van EV-rijders uitbouwen. Het project wil minimaal 50% van de EV-rijders in Vlaanderen bereiken tegen eind 2019. Daarnaast hopen ze minimaal 25% van de potentiële EV-rijders tot de aankoop van een elektrische wagen te inspireren.

start: januari 2018 

status: lopende 


3. Clean Power for Transport in the Picture

ASBE is de de Belgische vereniging voor fabrikanten, toeleveranciers, invoerders en verdelers van elektrische voertuigen. Met een roadshow langs de Vlaamse provincies wil ASBE het brede publiek warm maken voor milieuvriendelijke voertuigen.

start: januari 2017

status: afgerond