Aanvullende informatie (III)

Wat is het normverbruik van een voertuig?

EV_rijdt_voorbij_tankstation

Het normverbruik van een voertuig wordt in Europa gemeten volgens de zogenaamde NEDC (New European Driving Cycle, nieuwe Europese rijcyclus)*. Hij dient zowel voor voertuigen met verbrandingsmotor als voor EV.

Het normverbruik is lager dan het werkelijk verbruik, dat afhankelijk is van de rijstijl. Om een meer realistische schatting van het verbruik te krijgen, kan je het normverbruik vermenigvuldigen met één van de factoren uit Tabel 1:

Rijstijl

Normverbruik vermenigvuldigen met

Zeer zuinig

1,20

Gemiddeld

1,42

Vlot

1,50

Sportief

1,75
Tabel 1: Invloed van de rijstijl op het verbruik

Tijdens de NEDC test van een EV wordt ook het rijbereik gemeten. Dit is vaak een beetje groter dan de waarde die je bekomt door de capaciteit van de batterij te delen door het NEDC verbruik. Dit illustreert hoe moeilijk het is om de capaciteit, het verbruik en het rijbereik exact te meten, doordat ze van veel factoren afhankelijk zijn.

* Ondertussen is de NEDC al lang niet meer nieuw. Vanaf 1 september 2017  wordt hij geleidelijk vervangen door de WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen).

De WLTP zou realistischer zijn dan de NEDC, de verbruikscijfers zullen dus hoger uitvallen, maar nog altijd lager dan het werkelijk verbruik, dat afhankelijk blijft van de rijstijl. Nieuwe modellen moeten vanaf september 2017 getest worden volgens de nieuwe testprocedure. Einde-serie modellen mogen echter nog tot september 2019 de NEDC-cijfers gebruiken. Tot dan zullen NEDC- en WLTP-cijfers dus door elkaar gebruikt worden.

Als je het normverbruik van wagens wil vergelijken, moet dit volgens dezelfde cyclus gemeten zijn.

 

Waarom moet een batterij regelmatig tot 100% geladen worden?
 

Thuis laden 's nachts tot 100%

Behalve om bij vertrek over het maximale rijbereik te beschikken, is er nog een reden om een batterij regelmatig volledig op te laden.

De batterij van een EV is opgebouwd uit een groot aantal cellen. Tijdens het gebruik ontstaan er kleine afwijkingen tussen de cellen. In de laatste fase van het laadproces worden ze terug met elkaar in evenwicht gebracht. Deze fase verloopt altijd traag, ze duurt een half uur tot een uur. Je EV zorgt er automatisch voor dat deze fase correct verloopt. Door de batterij regelmatig volledig op te laden, worden de afwijkingen tussen de cellen weggewerkt voor ze te groot worden.

 

Wat als iedereen elektrisch rijdt? Kan ons elektriciteitsnet dit aan?
 

Partago

Als iedereen elektrisch gaat rijden, zal ons verbruik van fossiele brandstoffen drastisch verminderen maar ons elektriciteitsverbruik zal toenemen. Is onze elektriciteitsvoorziening daarop voorbereid?

Daarvoor moeten we twee aspecten bekijken: de toename en het tijdstip van het verbruik.

Als alle personenwagens overschakelen naar volledig elektrisch rijden, zal het elektriciteitsverbruik met ongeveer 15% toenemen. Aan die vraag kan gemakkelijk voldaan worden, onder meer omdat nu niet alle elektriciteitscentrales continu op vol vermogen draaien. Er is dus nog speelruimte. Uiteraard moeten de investeringsplannen met de te verwachten toename rekening houden.

Wanneer echter iedereen zijn EV tegelijkertijd zou willen opladen, bij het thuiskomen ’s avonds – het ogenblik waarop het elektriciteitsverbruik nu al piekt – dan kunnen er wel problemen ontstaan.

Dat iedereen juist dan zal willen opladen is echter niet waarschijnlijk. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Een gemiddelde personenwagen in Vlaanderen rijdt 15 000 km per jaar, dat is 40 km per dag. Met een EV met een rijbereik van bijvoorbeeld 200 km, hoef je dus eigenlijk maar om de 5 dagen te laden. Je hebt dus flexibiliteit
  • Thuis laden zal niet altijd de beste oplossing zijn. Misschien kan je net zo goed op je werk laden
  • De kans is groot dat tegen dat iedereen elektrisch rijdt, ook het autodelen doorgebroken is, zeker in de steden. Die wagens zullen geladen worden telkens wanneer ze stil staan

De elektriciteitsvoorziening staat voor een andere uitdaging, namelijk de transitie naar hernieuwbare energie. Daarbij horen windmolens en zonnepanelen, waarvan de productie afhangt van de weersomstandigheden. Omdat het opslaan van elektriciteit nog steeds duur is, loont het om verbruikers aan te sporen om hun verbruik te verschuiven naar ogenblikken dat er veel wind en/of zon is. Daarvoor is een zogenaamd slim elektriciteitsnet (Smart Grid) nodig, dat aan de verbruikers laat weten wanneer ze het best kunnen verbruiken. Dat zal kunnen met de slimme of digitale meter die vanaf 2019 wordt uitgerold in Vlaanderen.

Uiteraard kan je niet al je verbruik zomaar verschuiven. Het eten moet wel op tijd klaar zijn! Maar er zijn andere toepassingen die wel flexibiliteit bieden. En zoals gezegd, het laden van je EV is zo’n toepassing.