Algemeen: hoe kan ik mijn EV opladen? (I)

Overzicht

Er bestaan 3 manieren* om je EV te laden:

 1. Je kan laden aan een laadpunt. Hoe snel dat gaat hangt van veel factoren af, dat wordt hieronder besproken. Je kan zo’n laadpunt bij je thuis (laten) installeren en er komen ook steeds meer publieke laadpalen bij. Het jargon hiervoor is Mode 3.
   
 2. Als er geen laadpunt beschikbaar is, dan kan je een gewoon stopcontact gebruiken. Daarvoor heb je een laadkabel met ingebouwde beveiliging nodig. De stroom moet beperkt blijven tot 10 A, waardoor het laden traag verloopt. Dit noemt men Mode 2-laden.  Mode 2-laden lukt niet altijd en overal, hoe dat komt leggen we hier uit.
   
 3. Voor wie veel haast heeft, zijn er de snellaadstations. Die zijn bedoeld om de batterij van 0 tot 80% op te laden in een half uur. Snellaadstations werken meestal met een manier van laden die Mode 4 heet. Sommige snellaadstations bieden ook Mode 3 aan, voor EV’s die niet uitgerust zijn voor Mode 4. Meer en meer EV worden uitgerust voor Mode 4, standaard of in optie.

* Niet alle EV zijn uitgerust voor de 3 mogelijkheden.

(Voor wie goed opgelet heeft: Mode 1 wordt niet meer gebruikt, de andere manieren zijn veiliger en sneller.)

 

De laadkabel

 

Volta laadkabel

Je hebt steeds een laadkabel nodig. Aan één kant past die op je EV, het andere uiteinde past op een stopcontact of is vast aangesloten aan het laadpunt. Om spraakverwarring te vermijden, noemen we het uiteinde dat op je EV past de EV-connector en bij een losse kabel spreken we aan de andere kant van de stekker (zie figuur).

Voor elk van de drie manieren om te laden heb je een andere laadkabel nodig. De zware kabel voor Mode 4 hangt altijd vast aan het snellaadstation. Je bewaart dus best twee kabels in je koffer:

 • Een Mode 3-laadkabel om te laden aan een laadpunt
 • Een Mode 2-laadkabel (met ingebouwde beveiliging) voor als je via een stopcontact wil laden

Als ze al niet in de prijs van je EV inbegrepen zijn, kan je ze gerust bij de autoverkoper kopen. De fabrikant garandeert immers accessoires van goede kwaliteit.

De laadkabel bevat niet alleen de draden waarlangs de elektriciteit loopt, maar ook draden waarlangs EV en laadpunt informatie uitwisselen om het laden veilig en correct te laten verlopen.

Het  gebruik van een verlengkabel of stekkerdoos wordt sterk afgeraden, want die zorgen voor extra verliezen en kunnen te warm worden. Als je toch een verlengkabel of kabelhaspel wil gebruiken, moet die volledig afgerold worden! De temperatuur in een opgerolde kabel wordt immers ontoelaatbaar hoog, zelfs bij een laadstroom van maar 10A.

Verderop geven we een overzicht van waarop je allemaal moet letten als je een laadkabel wil kopen.

 

Hoe lang duurt het laden van een EV?

Je kan de laadtijd (in uur) eenvoudig berekenen door de hoeveelheid energie die je wil laden (in kWh) te delen door het vermogen waarmee je laadt (in kW) en door het rendement van het laden. Delen door het rendement is noodzakelijk omdat niet al de geleverde energie opgeslagen wordt in de batterij, er gaat altijd een klein deel verloren. Een goede richtwaarde voor het rendement is 90%.

Rekenvoorbeeld:

 • 20 kWh bijladen met een vermogen van 10 kW en een rendement van 90%
 • Dit duurt ongeveer 2 uur en een kwart (20 kWh / 10 kW / 90%)
 • Gaan we uit van een gemiddeld verbruik van 17 kWh per 100 km, dan duurt het in dit voorbeeld iets minder dan 2 uur om voor 100 km bij te laden

Wanneer de batterij ongeveer 80% tot 90% vol is, wordt het laden om veiligheidsredenen automatisch vertraagd, tot het bij 100% helemaal stopt. Reken daarom een half uur tot een uur extra om de batterij helemaal vol te laden. Je hoeft dat niet iedere keer te doen, maar wel af en toe. Respecteer steeds de aanbevelingen van de fabrikant.