Beleid

Er worden diverse initiatieven genomen om de omschakeling naar meer milieuvriendelijke voertuigen te bevorderen. Vaak kaderen die in de Europese richtlijn ‘Clean power for transport (CPT)’, die eind 2014 werd gepubliceerd. In Vlaanderen werd eind 2015 een eerste actieplan goedgekeurd om de doorbraak van deze voertuigen te ondersteunen. De uitvoering daarvan is afgerond eind 2020. Een nieuwe actieplan werd ingebed in pdf bestandeen globale visie op CPT (929 kB). Deze visie werd midden 2021 goedgekeurd. Eind 2020 werd ook al een strategienota m.b.t. pdf bestandLaadinfrastructuur (1012 kB) voor de periode tot 2025 opgesteld.

pdf bestandActieplan Clean Power for Transport (6.43 MB)

Om sommige aspecten van het beleid voor milieuvriendelijke voertuigen ook juridisch te verankeren, werd midden 2021 een pdf bestanddecreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen (1.02 MB) gestemd en volgde er eind 2021 een pdf bestandbesluit m.b.t. laadinfrastructuur (682 kB)

Jaarlijks wordt aan de Vlaamse Regering gerapporteerd over de vorderingen van het actieplan. Er werden al vijf jaarrapporten gepubliceerd.

pdf bestandJaarrapport 2016 Clean Power for Transport (975 kB)

zip bestandJaarrapport 2017 Clean Power for Transport.zip (7.07 MB)

pdf bestandJaarrapport 2018 Clean power for transport.pdf (483 kB)

pdf bestandJaarrapport 2019 Clean Power for Transport (1.3 MB)

pdf bestandJaarrapport 2020 Clean Power for Transport (803 kB)

Om steden en gemeenten te informeren over het huidige beleid rond oplaadpunten en de openbare dienstverplichting uit bovengenoemd besluit werden een brochure en een gids opgemaakt.

pdf bestandBrochure oplaadpunten in steden en gemeenten - welke mogelijkheden zijn er.pdf (3.51 MB)

pdf bestandGids elektrisch rijden voor lokale overheden.pdf (4.9 MB)

In uitvoering van de vorige actieplannen is

•    er geen belasting op inverkeerstelling verschuldigd voor zero-emissie wagens
•    er geen jaarlijkse verkeersbelasting verschuldigd voor zero-emissie wagens
•    een basisinfrastructuur van ongeveer 5000 publieke laadpunten voor elektrische voertuigen uitgebouwd
•    een groot aantal projecten opgezet om milieuvriendelijke voertuigen meer ingang te doen vinden
•    een databank opgebouwd waarin alle laadpunten werden opgenomen

De CPT-visie 2030 bevat een aantal concrete streefcijfers voor de marktaandelen van zero-emissie voertuigen in de toekomst.

 

2025

2030

 

 

 

Personenwagens

20%

50%

Bestelwagens

11%

30%

Bromfietsen

100%

100%

Vrachtwagens

0%

5%

Motorfietsen

20%

50%

Openbare bussen

50%

100%

Overige bussen

5%

10%

 

 

 

Om dit te ondersteunen is het in de periode tot 2025 de bedoeling om 30.000 extra laadequivalenten (CPE) uit te rollen, die per definitie publiek toegankelijk zijn. 

Een laadpunt met een beperkt vermogen (3-11 kW) overeen met 1 CPE, bij een laadpunt met een hoger vermogen (22 kW) zijn dat 2 CPE, bij een AC-snellaadpunt (43 kW) zijn het er 4, bij een DC-snellaadpunt (50 kW tot minder dan 150 kW) tellen we er 5 en bij een ultrasnellaadpunt (150 kW en meer) 10.  Dit geldt voor publieke laadpunten (24/7). Laadpunten, die minstens 10u per etmaal voor iedereen toegankelijk zijn, tellen voor de helft.
Indien er meerdere laadpunten aan één laadpaal zijn, telt het aantal CPE per punt enkel als er ruimte voorzien is om gelijktijdig te laden en daarbij ook de vooropgestelde vermogens worden gehaald (bv. een laadpaal met twee laadpunten van 11kW telt voor 2 CPE, een ultrasnellader met twee laadpunten van 150kW telt voor 20 CPE).