Cijfers en statistieken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers in België en Vlaanderen. Om deze cijfers ook in een Belgisch en Europees perspectief te plaatsen kan u terecht op het European Alternative Fuels Observatory.

 

Inschrijvingen van nieuwe wagens in Vlaanderen per brandstof en per eigenaar

In 2019 werden 6.575 batterij elektrische wagens ingeschreven in Vlaanderen. Dat is een stuk meer dan de 2.658 batterij elektrische wagens die in 2018 aan de vloot werden toegevoegd. Er werden ook vijf waterstofwagens en 2.720 CNG wagens ingeschreven. Als we de plug-in hybriden hierbij optellen, komen we aan een totaal van bijna 16.000 nieuwe milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen. Dit vertegenwoordigt een marktaandeel van 4,75 %.

 Nieuwe inschrijvingen

Batterij elektrisch

Plug-in hybriden

CNG

2016

1.529

5.590

2.007

2017

1.979

9.381

2.137

2018

2.658

6.925

3.203

2019

6.575

6.693

2.720

 

nieuwe wagens 2020

 

 

Aantal milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen

Op 1 januari 2020 reden er 58.913 milieuvriendelijke wagens rond in Vlaanderen. Dit komt overeen met 1,65 % van het wagenpark.

 aandeel MV wagens 2020

 

 

Inschrijving nieuwe milieuvriendelijke personenwagens in Vlaanderen

Na de daling in 2018 stijgt het aandeel milieuvriendelijke personenwagens opnieuw in 2019. Voornamelijk het aandeel batterij elektrische wagens stijgt aanzienlijk. Dit compenseert voor de dalende trend in de verkoop van CNG-wagens en plug-in hybriden.

 aandeel 2020

 

 

Elektrisch voertuigenpark opgesplitst naar type

In 2019 komen er 15.632 nieuwe elektrische 2-,3- en 4-wielers (excl. personenwagens) bij de vloot bij. Net zoals in 2018 vertegenwoordigen deze licht elektrische voertuigen 70 % van de hele elektrische voertuigvloot in Vlaanderen. Het aantal elektrische bestelwagens stijgt licht, in tegenstelling tot de vrachtwagens. Ook het aantal elektrische bussen, met inbegrip van waterstofbussen, blijft constant.  

types 2020 

 

Inschrijving personenwagens in Vlaanderen naar brandstof

Van alle nieuwe inschrijvingen bedraagt het aandeel milieuvriendelijke wagens 4,75 % in 2019. Voor batterij elektrische wagens is dit 1,95 %.

 personenwagens september 2019 

 

Hoeveel milieuvriendelijke wagens zijn er in Vlaanderen?

 Evolutie wagenpark in Vlaanderen:

Categorie 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aandeel 2019

Batterij elektrisch

1.287

2.229

3.732

5.547

7.910

13.754

0,39 %

Plug-in hybride

448

2.122

7.676

17.495

25.726

32.733

0,92 %

Aardgas (CNG)

998

1.537

3.727

6.221

6.218

12.395

0,35 %

Waterstof

2

4

10

13

23

31

0,00 %

Totaal milieu-vriendelijk

3.108

6.612

16.075

29.942

43.303

58.913

1,65 %

Totaal alle wagens

3.296.689

3.347.610

3.405.291

3.425.678

3.538.705

3.870.473

100 %


Nieuwe inschrijvingen personenwagens Vlaanderen:

Categorie

2018

Aandeel 2018

2019

Aandeel 2019

Batterij elektrisch

2.658

0,82%

6.575

1,95 %

Plug-in hybride

6.924

2,14%

6.693

1,99 %

Aardgas (CNG)

3.203

0,99%

2.720

0,81 %

Totaal milieu-vriendelijk

12.793

3,95%

15.993

4,75 %

Totaal alle wagens

323.994

100%

336.387

100%

 

Inschrijvingen elektrische tweewielers Vlaanderen1

De speed pedelec is aan een stevige opmars bezig. In 2018 schoven er maar liefst 8.520 stuks over de toonbank, in 2019 niet minder dan 12.132. Ook elektrische bromfietsen worden populairder.

Categorie

2017

2018

2019

Speed Pedelecs

4.591

8.520

12.132

Bromfietsen < 25 km/uur

285

213

366

Bromfietsen > 25 km/uur

349

1.165

2.642

Motorfietsen

82

261

455

Totaal licht elektrisch

5.307

10.194

15.632

1Bron cijfers FOD – DIV. Dit zijn eerste inschattingen – verdere validatie van de gegevens moet nog gebeuren

 

Hoeveel publieke laadpunten telt Vlaanderen?

Op 1 januari 2020 telde Vlaanderen 3.814 publieke laadpunten, waarvan 90 snellaadpunten. In 2019 plaatste Vlaanderen ook de eerste ultrasnelladers. De laadpunten worden in kaart gebracht door het Vlaams Departement Omgeving dat het actieplan ‘Clean Power for Transport’ coördineert. Het gaat om laadpunten verspreid over heel Vlaanderen die voor iedereen met een elektrische wagen op elk moment toegankelijk zijn. Op deze pagina kan je het dichtstbijzijnde laadpunt vinden.

laadpunten 2020