Cijfers en statistieken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers in België en Vlaanderen. Om deze cijfers in een Europees perspectief te zien, kan u terecht op het European Alternative Fuels Observatory.

Inschrijvingen van nieuwe wagens in Vlaanderen per brandstof en per eigenaar

In de eerste helft van 2019 werden 3.452 batterij elektrische wagens ingeschreven in Vlaanderen. Dat is, op een half jaar tijd, meer dan tijdens het volledige afgelopen jaar: in 2018 werden 2.658 batterij elektrische wagens aan de vloot toegevoegd. Er werden ook twee waterstofwagens en 1.521 CNG-wagens ingeschreven. Als we de plug-in hybriden hierbij optellen, komen we aan een totaal van 7.821 nieuwe milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen. Dit vertegenwoordigt een marktaandeel van 4.15 %.

 Nieuwe inschrijvingen

Batterij elektrisch

Plug-in hybriden

CNG

2016

1.529

5.590

2.007

2017

1.979

9.381

2.137

2018

2.658

6.925

3.203

Eerste helft 2019

3.452

2.846

1.521

 nieuwe wagens 2019

 

Aantal milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen

Op 1 juli 2019 waren er 50.554 milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen. Dit komt overeen met 1,45 % van het wagenpark.

aantal 2019 

Inschrijving nieuwe milieuvriendelijke personenwagens in Vlaanderen

Na de daling in 2018 stijgt het aandeel milieuvriendelijke personenwagens opnieuw in 2019. Voornamelijk het aandeel batterij elektrische wagens stijgt aanzienlijk. Dit compenseert voor de dalende trend in de verkoop van CNG wagens en plug-in hybriden.

 aandeel 2019

 

Elektrisch voertuigenpark opgesplitst naar type

In de eerste helft van 2019 werden er al bijna 8.000 nieuwe elektrische 2-,3- en 4-wielers (excl. personenwagens) aan de vloot toegevoegd. Net zoals in 2018 vertegenwoordigen deze licht elektrische voertuigen 70 % van alle elektrische voertuigen in Vlaanderen. Het aantal elektrische bestelwagens stijgt licht, in tegenstelling tot de vrachtwagens. Ook het aantal bussen (met inbegrip van waterstofbussen) blijft constant.  

 

types 2019

 

Inschrijving personenwagens in Vlaanderen naar brandstof

Van alle nieuwe inschrijvingen bedraagt het aandeel milieuvriendelijke wagens 4,15 % in de eerste helft van 2019. Hiervan zijn bijna de helft batterij elektrisch.

 personenwagens 2019

 

Hoeveel milieuvriendelijke wagens zijn er in Vlaanderen?

 Evolutie wagenpark in Vlaanderen

Categorie 

2014

2015

2016

2017

2018

20191

Aandeel 2019

Batterij elektrisch

1.287

2.229

3.732

5.547

7.910

10.832

0,30%

Plug-in hybride

448

2.122

7.676

17.495

25.726

28.514

0,80%

Aardgas (CNG)

998

1.537

3.727

6.221

6.218

9.644

0,27%

Waterstof

2

4

10

13

23

30

0,00 %

Totaal milieu-vriendelijk

3.108

6.612

16.075

29.942

43.303

50.554

1,42%

Totaal alle wagens

3.296.689

3.347.610

3.405.291

3.425.678

3.538.705

3.567.613

100%

1 Cijfers op 1 juli 2019


Nieuwe inschrijvingen personenwagens Vlaanderen

Categorie

2018

Aandeel 2018

20191

Aandeel 2019

Batterij elektrisch

2.658

0,82%

3.452

1,83%

Plug-in hybride

6.924

2,14%

2.846

1,51%

Aardgas (CNG)

3.203

0,99%

1.521

0,81%

Totaal milieu-vriendelijk

12.793

3,95%

7.821

4,15%

Totaal alle wagens

323.994

100%

188.512

100%

1Halfjaarlijkse cijfers (op 1 juli 2019)

 

Inschrijvingen elektrische tweewielers Vlaanderen1

De Speed pedelec is aan een stevige opmars bezig. In 2018 werden er maar liefst 8.520 stuks verkocht en in de eerste helft van dit jaar al bijna 6.000. Ook elektrische bromfietsen worden populairder.

Categorie

2017

2018

20192

Speed pedelecs

4.591

8.520

5.940

Bromfietsen < 25 km/uur

285

213

174

Bromfietsen > 25 km/uur

349

1.165

1.338

Motorfietsen

82

261

178

Totaal licht elektrisch

5.307

10.194

7.655

1Bron cijfers FOD – DIV. Dit zijn eerste inschattingen – verdere validatie van de gegevens moet nog gebeuren

2Halfjaarlijkse cijfers (op 1 juli 2019)