Kostprijs

Hoeveel kost een elektrisch voertuig?

In de TCO-tool wordt een gedetailleerde berekening gemaakt van de kost van een elektrisch voertuig. Die kost is een samenspel van verschillende factoren, waarvan we er hier een aantal verder toelichten.  
 

Hoeveel kost een laadbeurt?

Vaak zal een elektrisch voertuig thuis worden geladen. Om te weten hoeveel zo’n laadbeurt thuis kost, moeten we een aantal veronderstellingen maken. Reken op ongeveer 5 euro per 100 km. Daarvoor krijg je minder dan 4 liter benzine of diesel.

Hoe zijn we aan dit cijfer gekomen?

 • We vertrekken van een gezin met een gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik zonder EV van 3500 kWh. Voor de eenvoud rekenen we met het enkelvoudig tarief
   
 • Volgens de V-test van de VREG bedraagt de elektriciteitsfactuur 932 euro per jaar bij de goedkoopste leverancier (januari 2019)
   
 • Nu koopt dat gezin een EV dat 17 kWh/100 km verbruikt en waarmee ze 20 000 km per jaar rijden. Dat betekent een verbruik van 3400 kWh per jaar. Als ze altijd thuis opladen met een rendement van 90%, dan bedraagt hun meerverbruik 3778 kWh
   
 • In dat geval komt er 1000 euro bij de elektriciteitsfactuur bij. Dat komt neer op 0,265 euro per kWh. Bij een verbruik van 17 kWh per 100 km geeft dat 4,5 euro per 100 km.
   

Een laadbeurt aan een laadpaal zal wat duurder uitvallen. De prijzen variëren en worden bepaald door het basistarief aan de gebruikte laadpaal, de kaart waarmee geladen wordt en de aard van het aangegane abonnement. Bij de nieuwe laadpalen die in 2017 en 2018 in opdracht van de Vlaamse overheid werden uitgerold, bedraagt het basistarief 0,32 euro/kWh. Dat is relatief goedkoop.

De kosten voor het opladen van je auto bij een snellader zijn hoger; vaak zelfs het dubbele. Snelladers vergen immers, vergeleken met gewone laadpunten, een grotere investering en meer onderhoud.

 

Hoeveel kost het onderhoud van het elektrisch voertuig?

Het onderhoud van een EV is veel eenvoudiger dan van een benzine- of dieselwagen. Dat komt omdat een EV geen motorolie, oliefilter, luchtfilter, bougies of V-riemen heeft. Verder zijn er ook veel minder bewegende onderdelen in de motor waardoor die minder slijtagegevoelig is. Een EV gebruikt meestal een vrij eenvoudige transmissie, zonder versnellingsbak noch koppeling. Klassieke pannes zoals motorolielekkage, verkeerde brandstof tanken, slippende koppeling, een kapotte uitlaat of slecht starten zijn simpelweg onmogelijk op een EV.

Bovendien zullen ook de remblokken en -schijven minder verslijten omdat bij het vertragen een deel van de energie wordt gerecupereerd via de elektromotor. De banden daarentegen ondervinden iets meer slijtage door het relatief hogere gewicht van een EV en het hogere motorkoppel dat op de weg moet worden overgebracht.

Er zullen dus minder onderhoudsbeurten nodig zijn, die minder tijd vragen en dus ook goedkoper zijn.


Van welke extra voordelen kunnen EV-rijders gebruik maken?

 

Premie voor particulieren

In Vlaanderen kunnen particulieren, vzw’s en autodeelaanbieders een premie krijgen voor een nieuwe volledig elektrische wagen. De premie geldt voor alle zero-emissie-wagens. Tot eind 2020 bedraagt ze maximaal 4.000 euro. De exacte voorwaarden vind je hier.

Ook voor nieuwe elektrische bromfietsen klasse B en voor elektrische motorfietsen bestaat er een premie van maximaal 750 euro en 1.500 euro.

BIV en verkeersbelastingEV_rijdt_voorbij_belastingsdienst

In het Vlaams Gewest is een EV (ook PHEV) vrijgesteld van BIV (belasting op inverkeerstelling) en jaarlijkse verkeersbelasting. Dat geldt tot 2020 ook voor een wagen op aardgas.

Fiscale voordelen voor particulieren

Voor de aankoop van een elektrische motorfiets, drie- of vierwieler kan belastingvermindering worden bekomen in de personenbelasting. Bij de driewielers moet het gaan om voertuigen met een maximumsnelheid van meer dan 45 km/u. Bij de vierwielers gaat het over voertuigen met een lege massa van ten hoogste 400 kg (550 kg voor voertuigen gebruikt in het goederenvervoer), exclusief de batterijen. De belastingvermindering bedraagt 15% van de aankoopprijs met een maximum van 3.070 euro bij de motorfiets en de driewieler en 5.040 euro bij de vierwieler (aanslagjaar 2019).

Fiscale voordelen voor werkgevers

Een elektrisch bedrijfsvoertuig geeft een aantal fiscale voordelen t.o.v. een klassiek voertuig met verbrandingsmotor. Door de hoge fiscale aftrek en het lage Voordeel Alle Aard (VAA) is zowel de werkgever als de werknemer beter af.

De fiscale voordelen voor de werkgever zijn afhankelijk van de rechtsvorm van het bedrijf:

In een vennootschap zijn de kosten van aankoop en gebruik van een bedrijfswagen gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Een EV (of een ander voertuig met 0 gr CO2-uitstoot) geniet hier van een extra voordelige aftrekbaarheid van 120% in de vennootschapsbelasting. Ook de kosten van een oplaadpunt, ook bij de werknemer thuis, mogen meegeteld worden.

foto1

Ter vergelijking: voor benzine- en dieselmotoren bepaalt de CO2-uitstoot de maximale aftrekbaarheid. Een wagen die minder dan 60 gr CO2-uitstoot geniet van 100% fiscale aftrek, voor wagens die meer uitstoten is het aftrekpercentage lager.

Vanaf 1 januari 2020 zal dit systeem worden aangepast en zal een nieuwe formule gebruikt worden. Wagens die meer dan 200 g CO2 uitstoten, zullen dan nog van een aftrek van 40% genieten; voor de andere zal die tussen de 50% en de 100% liggen naar gelang de CO2-uitstoot.

De kosten van het elektrisch laden worden beschouwd als een brandstofkost waarop de schaal van 75% van toepassing is.

Voor een zelfstandige met een eenmanszaak of vrij beroep wordt er voor personenwagens vanaf 1 januari 2018 ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende voertuigen. De fiscale aftrek zal variëren in functie van de CO2-uitstoot met een minimum aftrekbaarheid van 75% en een maximum van 100%.

Ook de elektriciteitskosten zijn 75% aftrekbaar.

De BTW op de autokosten kan - voor wat betreft het beroepsgebruik – worden afgetrokken tot een maximum van 50%. De BTW op de aankoop van een oplaadstation is echter 100% aftrekbaar, maar voor de elektriciteitskosten geldt weer een maximum van 50%.

 

Fiscaal voordeel voor werknemers

Voor de werknemer is een elektrisch bedrijfsvoertuig eveneens fiscaal gunstig. De berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA) is gebaseerd op de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde. Voor een elektrisch voertuig, dat geen CO2-uitstoot, komt dit niet op 0 uit, maar wordt gebruik gemaakt van een, zij het lage, vaste CO2-parameter.