Milieu

De milieu-impact van voertuigen heeft vele facetten. Het gaat dan bv. over luchtverontreiniging (fijn stof, ozonvorming, …), over klimaatverandering (CO2-uitstoot), over geluidshinder. Maar de impact kan ook vanuit verschillende hoeken bekeken worden. Hebben we het enkel over de uitlaat van het voertuig of bekijken we het breder zodat ook de productie van voertuig en brandstof worden meegenomen? Als we uitsluitend naar de uitlaat kijken, dan is het duidelijk dat de ‘zero-emissievoertuigen’ de meest milieuvriendelijke zijn. Die hebben vanuit milieuoogpunt op zich al voordelen omdat het verdwijnen van uitlaatemissies een grote vooruitgang betekent in dichtbevolkte gebieden. De overblijvende emissies doen zich voor ter hoogte van de elektriciteitscentrales (waar de stroom wordt geproduceerd), wat ze beter beheersbaar maakt. Bovendien zijn deze voertuigen ook veel stiller.

Over de globale milieu-impact van wagens bestaan diverse uitgebreide studies. Daarin zijn niet alleen de uitlaatemissies en de productie/distributie van de brandstof meegenomen, maar ook de productie van de wagens. In de figuren (bron: VUB, onderzoeksgroep MOBI) worden vergelijkingen gemaakt voor klimaatverandering, voor ozonvorming en voor de vorming van fijn stof.

Hieruit blijkt o.m. dat rijden op CNG milieuvriendelijker is dan rijden op traditionele brandstoffen, maar ook dat elektrische wagens nog beter scoren. Zeker voor CO2 zijn de verschillen zeer groot. Een batterij elektrische wagen zit aan 47 g CO2/km; een CNG wagen aan 195 g, de nieuwste diesel (EURO 5) aan 198 g en de nieuwste benzine (EURO 5) aan 272 g. Vooral bij de nieuwe technologieën is de oorsprong van de brandstof of de elektriciteit van groot belang in de beoordeling. Zo zakt de CO2-uitstoot van een CNG wagen al naar 108 g als hij op biogas rijdt. De cijfers voor de elektrische wagen zijn ook sterk afhankelijk van de wijze waarop de elektriciteit gemaakt is; in dit geval is gerekend met de Belgische elektriciteitsmix. Voor de milieu-impact van een elektrische wagen is dit bijzonder belangrijk. De wagen gevoed door elektriciteit op basis van windenergie is duidelijk de ‘schoonste’ wagen; vandaar dat in strategieën rond elektrisch rijden vaak de link wordt gelegd met hernieuwbare energie.

Klimaatverandering Ozonvorming
klimaatverandering-geentitel ozonvorming-geentitel
Fijn stof Invloed elektriciteitsmix
fijn-stof-geentitel elektriciteitsmix-geentitel

 

De ecoscore

Om het allemaal wat overzichtelijk en vergelijkbaar te houden, hanteert de Vlaamse overheid voor wagens het begrip ‘ecoscore’, dat een gewogen maat is voor de milieu-impact. De berekening houdt rekening met de uitstoot van de wagen, maar ook met de milieu-impact van de productie en distributie van de brandstof/energie; de zogenaamde ‘well to wheel’.

De meest milieuvriendelijke wagen heeft de hoogste ecoscore. Voor een traditionele middelgrote wagen schommelt die gemiddeld tussen 60 (eerder diesel) en 70 (eerder benzine). De ecoscore van hybride wagens bevindt zich rond 75; die van CNG- en plug-in elektrische wagens rond 80 en die van zuiver elektrische wagens rond 85. Bij de traditionele wagens zijn er erg veel modellen en de spreiding is dan ook zeer groot. Zo zijn er ook benzine of hybride wagens die milieuvriendelijk zijn en bv. een ecoscore hebben van 75 of meer. Bij de nieuwe technologieën zitten de milieuprestaties dichter bij elkaar en is 75 al eerder een minimum (cf. www.ecoscore.be).

Tabel: maximale ecoscores van de diverse technologieën

Elektrische wagen

88

CNG-wagen

83

Plug-in hybride wagen

82

Hybride wagen

80

Benzinewagen

78

Dieselwagen

69