Nieuws

Goede praktijken rond elektrische deelmobiliteit in gemeenten

Een aantal elektrische wagens van de gemeente na de kantooruren ter beschikking stellen als deelwagen voor de inwoners, met bijhorende laadpaal en parkeerplaats; er zijn nu al een paar gemeenten die het doen. Bonheiden, Lummen en Antwerpen zijn er volop mee bezig en ook Oud-Turnhout heeft dit jaar dit plan opgevat. Ze kunnen hiervoor op financiële steun rekenen van het departement Omgeving via de jaarlijkse subsidie-oproep. Bonheiden combineert dit project bovendien met zonnepanelen en een slim energiemanagementsysteem, zodat de elektrische deelwagens op de meest wenselijke momenten laden. 
Het is niet altijd even evident om deelwagensystemen in een gemeente te introduceren en inwoners hiermee bekend te maken. Deze nieuwe gids laat drie goede methoden zien om elektrisch autodelen makkelijk van de grond te krijgen. De gids werd geschreven vanuit het subsidieproject ‘e-deal’.
 

Op 3 december 2018 zijn elf medewerkers van het Vlaams Departement Omgeving op een speed pedelec gestapt. Ze zullen met deze snelle, elektrische fietsen gedurende drie weken elke dag pendelen tussen hun woonplaats en hun werkplek in het Ferrarisgebouw in Brussel. Ze testen hoe haalbaar dit is tijdens een koude, regenachtige maand als december. Dit is een vrij unieke gebeurtenis omdat, met de test, het departement zelf rechtstreeks participeert in het project "365SNEL, met een speed pedelec snel heen en weer in het verkeer". Het project past in het Clean Power for Transport Actieplan van de Vlaamse Regering waarmee de omslag naar meer milieuvriendelijke voertuigen wordt beoogd. Meer informatie over het project vind je op https://365snel.net/.

 

Op 17 juli 2018 heeft minister Tommelein 21 projecten goedgekeurd in het kader van het Europees project BENEFIC. De komende twee jaar komen er in Vlaanderen, het Brussels Gewest en Nederland meer dan 1.000 laad- en tankpunten bij voor personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen, vrachtvervoer en binnenvaartschepen. In totaal krijgen de projecten samen 5,3 miljoen euro steun voor (ultra)(snel)laadinfrastructuur, tankstations voor LNG, CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Meer info vind je op www.benefic.eu.

 

Op 14 juni 2018 organiseert het Vlaams Kennisplatform Slim Laden een eerste workshop in Eneryville Genk. Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden is een neutraal kennisplatform en centraal aanspreekpunt voor alle Vlaamse stakeholders met interesse in “slim laden”. Meer informatie over de workshop kan u vinden op de website www.vksl.be. Inschrijven kan via info@vksl.be.

 

Op 27 april 2018 vond de inspiratiedag “op weg naar zero-emissievervoer” plaats. Dit werd georganiseerd door het Departement Omgeving. De inspiratiedag had tot doel om bij te dragen aan een doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen in Vlaanderen en de transitie naar zero-emissievervoer. Sinds begin 2017 werden, in het kader van het CPT-actieplan, 17 projecten gestart. De voorstelling van al deze projecten door de trekkers vormde de kern van deze inspiratiedag. 

De foto's zijn hier te bekijken.  De presentaties van deze dag:  deel 1 en deel 2.  

 

Eind 2017 werd door de KU Leuven, de VUB en ASBE een studie afgerond m.b.t. het potentieel van lichte elektrische voertuigen in Vlaanderen. Het eindrapport beschrijft de markt, het (milieu)potentieel van deze voertuigen, de bestaande drempels en de weg vooruit. Het gaat hierbij bv. over elektrische fietsen, maar evengoed over voortbewegingstoestellen (zoals steps) of over bromfietsen.

Vanuit de studie is ook een website www.lichtelektrischevoertuigen.be opgebouwd, waarop alle informatie hierover per model werd bijeengebracht.   

 

In september 2017 werd door EVConsult, VUB, ASBE/AVERE en IDEA Consult een studie afgerond m.b.t extra stimulansen voor elektrische voertuigen in Vlaanderen. Het eindrapport beschrijft de mogelijke maatregelen en de verwachte impact, en geeft een verdieping van een selectie van maatregelen met een grote potentiële impact (parkeerincentives, snellaadinfrastructuur, elektrisch autodelen en visibele quick-wins). 

 

In september 2017 bevroeg het Vlaams Energieagentschap gebruikers van een privé elektrisch voertuig . Met een responscijfer van 75% geeft het onderzoek een heel goed inzicht in de motivatoren om een elektrisch voertuig aan te schaffen, het gebruik van en de tevredenheid met het voertuig. Ook op de (semi)publieke laadinfrastructuur wordt ingezoomd. De resultaten vind je hier.