Nieuws

Op 3 december 2018 zijn elf medewerkers van het Vlaams Departement Omgeving op een speed pedelec gestapt. Ze zullen met deze snelle, elektrische fietsen gedurende drie weken elke dag pendelen tussen hun woonplaats en hun werkplek in het Ferrarisgebouw in Brussel. Ze testen hoe haalbaar dit is tijdens een koude, regenachtige maand als december. Dit is een vrij unieke gebeurtenis omdat, met de test, het departement zelf rechtstreeks participeert in het project "365SNEL, met een speed pedelec snel heen en weer in het verkeer". Het project past in het Clean Power for Transport Actieplan van de Vlaamse Regering waarmee de omslag naar meer milieuvriendelijke voertuigen wordt beoogd. Meer informatie over het project vind je op https://365snel.net/.

 

Op 17 juli 2018 heeft minister Tommelein 21 projecten goedgekeurd in het kader van het Europees project BENEFIC. De komende twee jaar komen er in Vlaanderen, het Brussels Gewest en Nederland meer dan 1.000 laad- en tankpunten bij voor personenwagens, elektrische taxi’s, elektrische bussen, vrachtvervoer en binnenvaartschepen. In totaal krijgen de projecten samen 5,3 miljoen euro steun voor (ultra)(snel)laadinfrastructuur, tankstations voor LNG, CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Meer info vind je op www.benefic.eu.

 

Op 14 juni 2018 organiseert het Vlaams Kennisplatform Slim Laden een eerste workshop in Eneryville Genk. Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden is een neutraal kennisplatform en centraal aanspreekpunt voor alle Vlaamse stakeholders met interesse in “slim laden”. Meer informatie over de workshop kan u vinden op de website www.vksl.be. Inschrijven kan via info@vksl.be.

 

Op 27 april 2018 vond de inspiratiedag “op weg naar zero-emissievervoer” plaats. Dit werd georganiseerd door het Departement Omgeving. De inspiratiedag had tot doel om bij te dragen aan een doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen in Vlaanderen en de transitie naar zero-emissievervoer. Sinds begin 2017 werden, in het kader van het CPT-actieplan, 17 projecten gestart. De voorstelling van al deze projecten door de trekkers vormde de kern van deze inspiratiedag. 

De foto's zijn hier te bekijken.  De presentaties van deze dag:  deel 1 en deel 2.  

 

Eind 2017 werd door de KU Leuven, de VUB en ASBE een studie afgerond m.b.t. het potentieel van lichte elektrische voertuigen in Vlaanderen. Het eindrapport beschrijft de markt, het (milieu)potentieel van deze voertuigen, de bestaande drempels en de weg vooruit. Het gaat hierbij bv. over elektrische fietsen, maar evengoed over voortbewegingstoestellen (zoals steps) of over bromfietsen.

Vanuit de studie is ook een website www.lichtelektrischevoertuigen.be opgebouwd, waarop alle informatie hierover per model werd bijeengebracht.   

 

In september 2017 werd door EVConsult, VUB, ASBE/AVERE en IDEA Consult een studie afgerond m.b.t extra stimulansen voor elektrische voertuigen in Vlaanderen. Het eindrapport beschrijft de mogelijke maatregelen en de verwachte impact, en geeft een verdieping van een selectie van maatregelen met een grote potentiële impact (parkeerincentives, snellaadinfrastructuur, elektrisch autodelen en visibele quick-wins). 

 

In september 2017 bevroeg het Vlaams Energieagentschap gebruikers van een privé elektrisch voertuig . Met een responscijfer van 75% geeft het onderzoek een heel goed inzicht in de motivatoren om een elektrisch voertuig aan te schaffen, het gebruik van en de tevredenheid met het voertuig. Ook op de (semi)publieke laadinfrastructuur wordt ingezoomd. De resultaten vind je hier.