laden

Basislaadinfrastructuur en situeringsplan

Begin 2016 werd het besluit goedgekeurd voor de uitrol van oplaadpunten voor elektrische wagens. Voorafgaand aan de plaatsing van de oplaadpunten hebben de distributienetbeheerders Eandis en Infrax een situeringsplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoeveel publiek toegankelijke oplaadpunten (24/7) een stad of gemeente moet installeren tegen 2020. 

Op 11 mei wordt de eerste van een reeks van 2500 laadpalen geplaatst. In de loop van 2017 zijn er in totaal 750 gepland, verspreid over alle gemeenten van Vlaanderen (zie figuur).

Maar dit is niet alles. Naast deze strategisch te plaatsen laadpalen kan u zelf ook een laadpaal aanvragen als u aan bepaalde voorwaarde voldoet. In essentie komt het erop neer dat u eigenaar moet zijn van een batterij elektrisch voertuig (100% elektrisch) of er gebruik van maakt en dat u geen mogelijkheid heeft om in/op uw garage/oprit te laden of in een straal van 500m van uw woning. Meer informatie en de mogelijkheid om een aanvraag te doen vindt u op de website van Fluvius onder de rubriek  'Duurzame mobiliteit'. 

kaart ODV laadpalen mei 2017

Laden

Een elektrisch voertuig (EV) opladen is heel gemakkelijk. Je steekt gewoon de stekker in. Het voertuig zorgt er zelf voor dat het laden correct verloopt en stopt zodra de batterij vol is.

Film (startbeeld: wagen aan laadpunt)

Waar je laadt, kies je zelf: aan een publieke laadpaal of aan een privé laadpunt thuis, bij vrienden of op het werk. Is er geen laadpunt voorhanden, dan kan je in veel gevallen een gewoon stopcontact gebruiken.

Voor wie er meer wil over weten, hebben we … hoofdstukken voorbereid:

  • Algemene informatie over hun lang het laden duurt en wat je ervoor nodig hebt
  • Een overzicht van de 3 manieren van laden
  • Informatie over publieke laadpunten
  • Informatie over thuis laden
  • Bijkomende informatie voor wie er meer over wil weten
  • Financiële informatie

Heb je een specifieke vraag, dan vind je het antwoord misschien in de lijst met veelgestelde vragen.

 

Test

 

Overzicht laadpalen

Code Publiek Toegankelijk Laden

Om zoveel mogelijk synergie en analogie van de laadpunten in Vlaanderen in de hand te werken (in de publieke en semipublieke ruimte) werd er een ‘code publiek toegankelijk laden’ opgemaakt binnen het EVORA-project.
Deze ‘Code publiek toegankelijk laden’ moet ervoor zorgen dat de laaddienstverlening van de e-rijders verbetert. Het komt er concreet op neer dat het voor de e-rijders moet leiden tot:

  • Zekerheid om publiek toegankelijk te kunnen laden
  • Uniformiteit rond publiek toegankelijk laden
  • Duidelijkheid over publiek toegankelijk laden
  • Transparantie rond publiek toegankelijk laden

Download de volledige code: pdf bestandCode publiek toegankelijk laden (5.76 MB)