laden

Basislaadinfrastructuur en situeringsplan

Begin 2016 werd het besluit goedgekeurd voor de uitrol van oplaadpunten voor elektrische wagens. Voorafgaand aan de plaatsing van de oplaadpunten hebben de distributienetbeheerders Eandis en Infrax een situeringsplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoeveel publiek toegankelijke oplaadpunten (24/7) een stad of gemeente moet installeren tegen 2020. 

Op 11 mei wordt de eerste van een reeks van 2500 laadpalen geplaatst. In de loop van 2017 zijn er in totaal 750 gepland, verspreid over alle gemeenten van Vlaanderen (zie figuur).

Maar dit is niet alles. Naast deze strategisch te plaatsen laadpalen kan u zelf ook een laadpaal aanvragen als u aan bepaalde voorwaarde voldoet. In essentie komt het erop neer dat u eigenaar moet zijn van een batterij elektrisch voertuig (100% elektrisch) of er gebruik van maakt en dat u geen mogelijkheid heeft om in/op uw garage/oprit te laden of in een straal van 500m van uw woning. Meer informatie en de mogelijkheid om een aanvraag te doen vindt u hier voor Eandis en hier voor Infrax.

kaart ODV laadpalen mei 2017

Soorten stekkers

Om gebruik te maken van laadpunten en snelladers zijn er verschillende stekkers op de markt. Voor het laden op wisselstroom (AC-laden) is de Mennekes stekker de standaard en hiermee kan op krachtstroom (3 fasen) geladen worden tot 44kW. De zogenaamde Yazaki stekker komt het meest voor bij elektrische auto’s uit de US en Japan. Met deze stekker kan er op maximaal 1 fase geladen worden (19 kW). Voor laden op gelijkstroom (DC-laden) zijn twee types beschikbaar. De ChaDeMo-stekker wordt voornamelijk gebruikt door Japanse automerken terwijl de Duitse merken eerder de COMBO-stekker gebruiker. Beide systemen werken op gelijkstroom met een vermogen van 43 kW of 50 kW. Er worden al testen uitgevoerd met 150 kW. Bij de snellaadstations zijn deze stekkers aanwezig, maar niet iedere elektrische auto is hiervoor geschikt.

Mennekes  Yazaki  ChaDeMo COMBO
mennekes.png yazaki.png chademo.png combo.png

Een meer uitgebreid overzicht van stekkers is hier te vinden.

Thuisladen

Het volledig (0-100 procent) opladen van een elektrische wagen, voorzien van een 24 kilowattuur batterij, aan een normaal stopcontact thuis, duurt tussen de 6 en 10 uur. Het versneld laden via een laadpunt tot 22 kW zorgt ervoor dat de batterij binnen 1 á 2 uur opgeladen is. Bij snelladen wordt de energie met een hoger voltage en een hogere spanning (ampère) in de accu gebracht, een elektrisch voertuig met een accu van 24 kW kan zo in 20 tot 30 minuten opladen tot 80 procent batterijcapaciteit.

Overzicht laadpalen

Code Publiek Toegankelijk Laden

Om zoveel mogelijk synergie en analogie van de laadpunten in Vlaanderen in de hand te werken (in de publieke en semipublieke ruimte) werd er een ‘code publiek toegankelijk laden’ opgemaakt binnen het EVORA-project.
Deze ‘Code publiek toegankelijk laden’ moet ervoor zorgen dat de laaddienstverlening van de e-rijders verbetert. Het komt er concreet op neer dat het voor de e-rijders moet leiden tot:

  • Zekerheid om publiek toegankelijk te kunnen laden
  • Uniformiteit rond publiek toegankelijk laden
  • Duidelijkheid over publiek toegankelijk laden
  • Transparantie rond publiek toegankelijk laden

Download de volledige code: pdf bestandCode publiek toegankelijk laden (5.76 MB)