VLAAMSE PROJECTEN

De Vlaamse overheid ondersteunt diverse projecten rond milieuvriendelijke voertuigen. Ontdek de subsidieprojecten die we eerder al selecteerden. 

 

EUROPESE PROJECTEN

De Vlaamse overheid neemt ook deel aan verschillende Europese projecten.

We zijn initiatiefnemer van het Europese project BENEFIC. Hierbinnen worden verschillende infrastructuurprojecten met Europese middelen gesubsidieerd. Ontdek de geselecteerde projecten.

Met het Europese project e-MOPOLI  garanderen we een kennisuitwisseling rond e-mobility tussen negen partnerregio's. Zo zijn we op de hoogte van alle goede praktijken rond milieuvriendelijke mobiliteit.  

IDACS helpt ons om samen met vijftien partnerlanden te werken aan een betere data-uitwisseling bij laadinfrastructuur. Hierdoor zal het mogelijk worden om over heel Europa te laden met hetzelfde abonnement. 

 

PROJECT IN DE KIJKER

Het e-deal project werd juist afgerond. Het liep van begin 2018 tot begin 2020. Het project was een samenwerking van Autodelen.net, BBL, The Shift en Fluvius. Hun intentie was om elektrisch autodelen bekender te maken bij gemeenten en bedrijven en er zoveel mogelijk initiatieven rond uit te rollen. Ze lanceerden o.a. een gids voor bedrijven en een gids voor gemeentebesturen met drie methoden om autodelen van de grond te krijgen. Op twee jaar tijd organiseerden ze 22 infosessies voor deze doelgroepen en realiseerden ze 14 concrete projecten bij bedrijven en 15 bij lokale overheden. Daarnaast zullen er in de nabije toekomst nog verschillende worden gerealiseerd. Goed bezig, jongens!

Als je ook nood hebt aan ondersteuning bij de uitrol van deelmobiliteit in je bedrijf of gemeente, kan je contact opnemen via hun website