DEZE OPROEP IS AFGELOPEN

Het thema van de projectoproep voor 2020 is de uitrol voor laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op parkings buiten het publieke domein. Een projectvoorstel indienen kan ten laatste op 1 september 2020. Lees hier de voorwaarden en dien een voorstel in.

 

VLAAMSE PROJECTEN

De Vlaamse overheid ondersteunt diverse projecten rond milieuvriendelijke voertuigen. Ontdek de subsidieprojecten die we eerder al selecteerden. 

 

EUROPESE PROJECTEN

De Vlaamse overheid neemt ook deel aan verschillende Europese projecten.

We zijn initiatiefnemer van het Europese project BENEFIC. Hierbinnen worden verschillende infrastructuurprojecten met Europese middelen gesubsidieerd. Ontdek de geselecteerde projecten.

Met het Europese project e-MOPOLI  garanderen we een kennisuitwisseling rond e-mobility tussen negen partnerregio's. Zo zijn we op de hoogte van alle goede praktijken rond milieuvriendelijke mobiliteit.  

IDACS helpt ons om samen met vijftien partnerlanden te werken aan een betere data-uitwisseling bij laadinfrastructuur. Hierdoor zal het mogelijk worden om over heel Europa te laden met hetzelfde abonnement. 

 

PROJECT IN DE KIJKER

Meer elektrische Cambiowagens in Antwerpen 

Cambio is in 2018 begonnen aan een project om het aanbod van elektrische deelwagens van de stad Antwerpen uit te breiden. Dit CPT-project is nu uitgerold. Overdag stelt de stad deze wagens ter beschikking van medewerkers van de stad Antwerpen. Na de werkuren hebben buurtbewoners de mogelijkheid om van de wagens gebruik te maken. Binnen het project heeft Cambio software ontwikkeld die het mogelijk maakt om de batterijstatus van de voertuigen te integreren in het reservatiesysteem, waardoor de bezettingsgraad van de wagens kon verhogen. Door deze interessantere businesscase werd een opschaling van het elektrisch aanbod van stadsvoertuigen buiten de kantooruren mogelijk. Door het delen van het stedelijk elektrisch wagenpark neemt Antwerpen een dubbele voortrekkersrol. Het eigen wagenpark wordt milieuvriendelijker en tegelijk promoot de stad duurzame mobiliteit bij haar inwoners. In de toekomst zal Cambio dit ook toepassen in steden en gemeenten buiten Antwerpen.