Projecten

De Vlaamse overheid steunt diverse projecten voor milieuvriendelijke voertuigen. Voor 2019 is er een nieuwe projectoproep.

Ontdek ook de projecten die geselecteerd werden na een tweede projectoproep in 2017 en de projecten uit de eerste oproep uit 2016.

De Vlaamse overheid is ook initiatiefnemer van het Europese project BENEFIC. Hierbinnen worden verschillende infrastructuurprojecten met Europese middelen gesubsidieerd. Ontdek hier de gekozen projecten.