Projecten 2016

Elektrisch autodelen
Elektrisch autodelen

Cambio deed de voorbije jaren ervaring op met elektrisch autodelen en wil nu een versnelling hoger schakelen door nieuwe elektrische deelwagens te integreren in haar Vlaamse deelwagenvloot. Zo wil Cambio meer mensen in contact brengen met elektrische mobiliteit. Naast de particuliere autodelers wil Cambio ook de zakelijke gebruikers in contact brengen met elektrische deelwagens. Door te kiezen voor locaties in de omgeving van treinstations wil Cambio bovendien gecombineerde mobiliteit stimuleren waarbij elektrische deelwagens worden gebruikt in aanvulling op het openbaar vervoer.

Meer weten over dit project

Zero-emissie busvervoer (ZEB)
ZEB

Het ZEB-project is een initiatief van The New Drive en heel wat partners, zij willen nagaan hoe we in Vlaanderen de transitie naar zero-emissie busvervoer kunnen versnellen. Zo kan het busvervoer als voorbeeld dienen voor een zero-emissie mobiliteitsstrategie, met grote milieuvoordelen o.a. in een stedelijke context. Het project richt zich op de meer dan 6.000 bussen die in Vlaanderen worden ingezet voor openbaar vervoer en ander vervoer (vb. leerlingenvervoer, werknemersvervoer, toeristisch vervoer). In een breed consortium zullen de noodzakelijke stappen voor dergelijke transitie in kaart worden gebracht.

Meer weten over dit project

Clean Power for Taxis
Clean Power for Taxis

Het project ‘Clean Power for Taxis’, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en de Beroepsvereniging voor de taxisector (GTL), heeft als ambitie om 10% van de Vlaamse taxi’s elektrisch te laten rijden in 2020 om zo een voorbeeldrol te vervullen voor een bredere transitie naar 100% elektrische, gedeelde mobiliteit op groene stroom. Door de grote zichtbaarheid van e-taxi’s wil dit project elektrisch rijden in Vlaanderen promoten, met de taxichauffeurs als ambassadeur achter het stuur.

Meer weten over dit project

E-carsharing for Cohousing
Partago

Dit initiatief van Partago richt zich specifiek op samenwoongroepen (cohousingsites en appartementsgebouwen) die de bestaande deelfilosofie willen doortrekken naar elektrisch autodelen. Binnen dit project zullen verschillende samenwoongroepen over heel Vlaanderen een elektrische deelwagen kunnen gebruiken via een mobiel deelplatform en wordt voorzien in laadinfrastructuur voor de deelwagen. Hierbij wordt sterk ingezet op de zichtbaarheid en de voorbeeldfunctie van cohousinggroepen voor gedeelde e-mobility.

Meer weten over dit project

 Clean Power for Transport in the Picture
roadshow ASBE

ASBE is de de Belgische vereniging voor fabrikanten, toeleveranciers, invoerders en verdelers van elektrische voertuigen. Ze wil via het project ‘Clean Power for Transport in the Picture’ de zichtbaarheid van milieuvriendelijke voertuigen bij verschillende doelgroepen verhogen. Met een roadshow langs de Vlaamse provincies wil ASBE het brede publiek warm maken voor milieuvriendelijke voertuigen. Daarnaast zal ASBE ook een welkomstpakket ontwikkelen voor gebruikers van milieuvriendelijke voertuigen, dit als mogelijke aanzet voor de uitbouw van een community voor gebruikers van milieuvriendelijke voertuigen.

Elektrificatie van lichte vrachtwagens
lichte vrachtwagens

Dit project, een initiatief van Westlease en Addax Motors, zal via een demonstratieformule met leasing lichte elektrische vrachtwagens ter beschikking stellen voor verschillende types logistieke diensten (o.a. koerierdiensten, pretparken, last mile delivery en stads- en gemeentelijke diensten). Met dit project hopen de initiatiefnemers klanten te overtuigen om te kiezen voor elektrische voertuigen, al dan niet in een leasingformule, en willen ze de zichtbaarheid van elektrische lichte vrachtwagens voor logistieke diensten verhogen.

Meer weten over dit project

Platform Elektrische Bedrijfswagens (PEB)
https://platformelektrischebedrijfswagens.be/wp-content/uploads/2017/05/key-image-medium.jpg

Met het Platform Elektrische Bedrijfswagens (PEB) ambiëren Traxio, The New Drive en Fleet & Mobility (Belgische federatie fleet en mobility managers) de versnelde introductie van elektrische bedrijfswagens in de grootste bedrijfsvloten van Vlaanderen. Meerdere KMO’s en grote ondernemingen (de ‘EV-koplopers’) doorlopen binnen dit project een vernieuwende, gezamenlijke aanpak. De ervaringen zullen gedeeld worden met het oog op een sneeuwbaleffect voor de EV-adoptie in bedrijfsvloten.

Meer weten over dit project