Projecten 2017

EV-rijders community
Met dit project wil EV Belgium een merk-onafhankelijke toekomstbestendige community van EV-rijders uitbouwen. Het project beoogt minimaal 50% van de EV-rijders in Vlaanderen te betrekken tegen eind 2019. Daarnaast wil de community minimaal 25% van de potentiële EV-rijders, die ook lid kunnen worden van EV Belgium, tot de aankoop van een elektrische wagen te inspireren.

Meer weten over dit project

 

Testrijders
Met deze campagne wil de Bond Beter Leefmilieu zich expliciet richten naar de brede groep van consumenten. Het project wil via communicatie, testen en kennisdeling duidelijk maken dat elektrisch rijden mogelijk is voor elke Vlaming en zich niet beperkt tot een high end gegeven. BBL bouwt een community van e-autodelers uit die elkaar versterken en anderen inspireren. Het project is aanvullend aan reeds bestaande communities van e-rijders en zal ook met hen samenwerken.

Meer weten over dit project

 

Elektrisch Delen van Eigen Auto’s voor bedrijven en Lokale overheden (E-deal)
In dit project willen Autodelen.net, EANDIS, Bond Beter Leefmilieu en the Shift enerzijds inzetten op communicatie en verspreiding van de mogelijkheden van elektrisch autodelen voor gemeenten en bedrijven. Anderzijds zetten ze in op pilots en concrete implementatie van elektrisch autodelen. Ze zullen hiervoor samenwerken met alle geïnteresseerde autodeelaanbieders en optreden als facilitator en brugfiguur tussen overheden/bedrijven en de autodeelaanbieders.

 

Integratie EV in Frequency Containment Reserve (FCR) markt met Vehicle-to-Gridladers (V2G)
Dit unieke project, een initiatief van EV-consult, Enervalis, Elia en New Motion, wil twee innovatieve technologieën combineren. Er worden zowel V1G laadpalen geplaatst die responsief de laadsnelheid kunnen moduleren, als V2G laadpalen die naast het laden van wagens ook ontladen naar het net. Hiermee worden gegevens verzameld over het statische en automatisch stuurbare laadgedrag/potentieel van Vlaamse EV-rijders als haalbaarheidsstudie en marktonderzoek.

 

Opschaling aanbod elektrische stadsvoertuigen in autodeelvloot na de kantooruren
Met dit initiatief willen Cambio, Stad Antwerpen en Autodelen.net een bestaand proefproject rond elektrisch autodelen van de stadsvloot in Antwerpen uitbreiden. Overdag worden deze wagens ter beschikking gesteld aan medewerkers van de stad Antwerpen. Na de werkuren hebben particulieren de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. Op deze manier kan het eigen wagenpark verder vergroenen en duurzame mobiliteit actief gepromoot worden. Dit proefproject kan ook als inspiratie dienen voor andere steden en gemeenten.

 

365 SNEL
Dit project is een initiatief van de KU Leuven, VUB, ASBE en O2O. Zij willen de mogelijkheden voor een modal shift van de nieuwe elektrische fiets met ondersteuning tot 45 km/u, de zogenaamde speed pedelecs, onderzoeken. Concreet wordt er een testcampagne over heel Vlaanderen opgezet in samenwerking met bedrijven en pendelaars om de hindernissen en verbeterpunten van de snelle elektrische fiets in kaart te brengen.

 

Vlaams Kennisplatform Slim Laden (VKSL)
Met dit project willen VITO, KU Leuven, The New Drive en Tecnolec via het Vlaams Kennisplatform Slim Laden naar een versnelde introductie van slim laden evolueren. De doelstelling is om het algemene kennisniveau van alle Vlaamse stakeholders over slim laden te verhogen en de haalbaarheid van technologische, economische, organisatorische (marktwerking) en regelgevende opportuniteiten en/of barrières in kaart te brengen.

Meer weten over dit project

 

Elektrische dienstfietsen
Met de aankoop van 30 elektrische fietsen en 7 elektrische cargofietsen willen Stad Brugge en OCMW Brugge maximaal inzetten op duurzame dienstverplaatsingen en leveringsmethodes ter vervanging van de dienstwagens. Dit project kadert binnen een ambitieus fietsbeleid dat Brugge voert, waarbij er ook oog is voor nieuwe fietsinfrastructuur.

 

WAAK mobiliseert duurzaam groen
Maatwerkbedrijf WAAK wil inzetten op duurzaam woon-werkverkeer door een groepsaankoop elektrische fietsen voor de werknemers te organiseren. Het is een origineel project waarbij de werknemers de aankoop via de fietsvergoeding zelf bijeen fietsen. De parkeerruimte die hierdoor vrij komt, zal plaatsmaken voor een groenzone.

 

Officenter deelt met de buurt
Met dit project wil Officenter de EV-ambitie verder waarmaken en ervaring opdoen in het delen van EV-auto’s met de buurt. Tijdens kantooruren zullen de EV-auto’s ter beschikking staan van medewerkers en klanten. Na de kantooruren worden de auto’s gedeeld met buurtbewoners en personeel van omliggende bedrijven. Om dit doel te realiseren zal er daarom ook geïnvesteerd worden in een autodeelplatform in samenwerking met ZenCar.