Projectoproep 2020

DEZE PROJECTOPROEP IS GESLOTEN


Ook in 2020 lanceren we een oproep voor CPT-projecten, die we subsidiëren ter uitvoering van het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Projectvoorstellen kan u ten laatste op 1 september 2020 via het aanvraagformulier doormailen.

Het thema van deze oproep is de uitrol voor laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op parkings buiten het publieke domein. We denken hierbij aan parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, … Met normaal vermogen bedoelen we laadpalen met een vermogen tot 22 kW; erboven spreken we van hoog vermogen. De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

•    De oplaadpunten zijn minstens 10 uur per etmaal publiek toegankelijk. Tijdens die periode moet iedereen onvoorwaardelijk zijn/haar elektrische wagen kunnen laden. 
•    De oplaadpunten zijn op maximaal 500m van bewoning gelegen.
•    Alle gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er via een ad-hoc oplaadmogelijkheid laden, zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of exploitant.
•    Aan de laadpunten moet geladen kunnen worden met de meest gangbare laadpassen en de prijzen moeten marktconform zijn.
•    De palen worden van groene stroom voorzien.
•    De informatie over de oplaadpunten, zoals locatie, vermogen, toegankelijkheid wordt in het gangbare formaat bezorgd aan Ecomovement.

De projecten hebben een maximumduur van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

De subsidie bedraagt maximum 200.000 euro. De volgende kosten komen in aanmerking:

wat

Laadpaal operationeel na 31/12/2020

laadpaal operationeel op 31/12/2020

Investeringen voor de plaatsing en (slimme) aansluiting van laadinfrastructuur

20% van de investering met max. 1000€ voor laadpaal normaal vermogen en/of max. 6000€ voor laadpaal hoog vermogen

30% van de investering met max. 1500€ voor laadpaal normaal vermogen en/of max. 9000€ voor laadpaal hoog vermogen

Meer uitleg over de procedure is terug te vinden in art. 8 en 9 van het ministerieel besluit:

pdf bestandMinisterieel besluit projectsubsidie 2020 (179 kB)