Projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein

  • 27 mei 2021

De Vlaamse overheid doet opnieuw een projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein. Deze oproep kadert binnen het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. De Vlaamse overheid wil op deze manier de uitrol stimuleren van (semi-)publieke laadinfrastructuur van elektrische wagens met een normaal (tot 22 kW) en hoog vermogen (boven 22 kW). Deze oproep focust op plaatsen buiten of binnen het openbare domein van een privaatrechtelijke rechtspersoon die zakelijk recht heeft op zijn domein. Denk aan parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations …

Meer informatie.