Toon kosten
Vlaanderen.beMilieuvriendelijke voertuigen

Vergelijk milieuvriendelijke en conventionele wagens

Vergelijk de Total Cost of Ownership van elektrische, plug-in hybride, aardgas-, waterstof- en brandstofwagens.
En ontdek of het rijden met een milieuvriendelijke wagen voordeliger is.
Klik op de tabbladen voor meer achtergrondinformatie.

Start berekening

Juridische entiteit*

Wordt de auto gekocht als natuurlijke persoon (particulier), overheidsorganisatie, vennootschap (onderneming) of vzw?

BTW-plicht*

Is de vennootschap al dan niet btw-plichtig?

Gebruiksdoel*

Wordt de auto ingezet als bedrijfswagen (salariswagen, firmawagen: zowel privé als beroepsmatige verplaatsingen) of als poolwagen (enkel beroepsmatige verplaatsingen)?

Gelieve dit veld in te vullen.

Verhouding privé en beroepsmatige verplaatsingen*

%

Welk aandeel van uw totale afstand rijdt u voor beroepsmatige doeleinden?
Woon-werkverplaatsingen worden als privéverplaatsingen aanschouwd.
Indien je dit niet weet kun je best 35% aanhouden: deze aanname wordt gebruikt om te bepalen hoeveel BTW de werkgever mag recuprereren.

Tankkaart of laadpas*

Voorziet de werkgever een tankkaart of laadpas die je ook mag gebruiken voor privé gebruik?

Uw wagengebruik

Aantal kilometer per jaar*

km/j

Hoeveel kilometer per jaar gaat u gemiddeld met de wagen rijden?
Voor privéwagens is het gemiddelde 15.000 km/jaar, voor bedrijfswagens 30.000 km/jaar.

Gebruiksduur in jaar*

jaar

Hoe lang wordt de auto gebruikt?

Theoretisch versus realistisch verbruik*

Hoe zou u uw rijgedrag omschrijven? Van zeer zuinig tot sportief. Duid "Volgens laboratoriumtesten" aan om te rekenen met de officiële cijfers van de constructeurs (de NEDC-cyclus). Op het tabblad "Aannames voor de berekening" vind je meer informatie.

Twee wagens kiezen
Kies een wagen uit een van de volgende 12 segmenten i
Stadswagen (A)
Compacte klasse (B)
Kleine middenklasse (C)
Middenklasse (D)
Premium klasse (E)
Topklasse (F)
Bestelwagens (K)
Compacte monovolumes
SUV's/cross-overs (B)
SUV's/cross-overs (C)
SUV's/cross-overs (D)
SUV's/cross-overs (E/F)
Selecteer een milieuvriendelijke wagen: elektrische wagens
Selecteer tweede wagen: benzinewagens
Resultaten vergelijken

Bespaar 226 euro per maand
met een elektrische wagen!

Ecoscore

78

Ecoscore

84

Volkswagen e-Golf

Nissan LEAF Acenta

Blue

Blue

aanpassenElektrisch Prijs € 37.110,-

Specificaties

Motorvermogen
0
Acceleratie van 0-100 km/u
0
Koffer-inhoud
0
Cilinderinhoud
0
Batterijcapaciteit
0
Inhoud brandstoftank(s)
0
Inschatting verbruik per 100 km i
0
Inschatting rijbereik i
0

Kies een vergelijkbare wagen

aanpassenElektrisch Prijs € 37.110,-

Specificaties

Motorvermogen
0
Acceleratie van 0-100 km/u
0
Koffer-inhoud
0
Cilinderinhoud
0
Batterijcapaciteit
0
Inhoud brandstoftank(s)
0
Berekend verbruik per 100 km i
0
Berekend rijbereik i
0

Kies een vergelijkbare wagen

Aankoop en herverkoopwaardei

Nissan LEAF
0
Volkswagen e-Golf
0

0

0

Premies en belastingen (op x jaar)i

Nissan LEAF
0
Volkswagen e-Golf
0

0

0

Energie- en brandstofverbruik (op x jaar)i

Nissan LEAF
0
Volkswagen e-Golf
0

0

0

Verzekering en onderhoud (op x jaar)i

Nissan LEAF
0
Volkswagen e-Golf
0

0

0

Fiscale aftrek (op x jaar)i

Nissan LEAF
0
Volkswagen e-Golf
0

0

0

Totale kosten (op x jaar)i

Nissan LEAF
0
Volkswagen e-Golf
0

0

0

Bruto voordeel alle aard voor werknemer (op x jaar)i

Nissan LEAF
0
Volkswagen e-Golf
0

0

0

Toelichting berekening

Uitgangspunten voor de berekening

Bij de ontwikkeling van de webapplicatie werden de volgende kenmerken in acht genomen:

 • De berekening is slechts een indicatieve berekening van de totale kosten. De kosten in de praktijk kunnen per individuele situatie afwijken van de berekening in deze webapplicatie. Dit geldt in het bijzonder voor:
  • Gekozen opties en korting (is aan te passen in het eindresultaat).
  • De herverkoopwaarde van het voertuig (is aan te passen in het eindresultaat).
  • De verhouding van elektriciteit en benzineverbruik en aardgas- en benzineverbruik bij plug-in hybride en aargaswagens (is aan te passen in het eindresultaat).
  • De berekening van de verzekering en onderhoud
 • De tool geldt enkel voor entiteiten in Vlaanderen.
 • Voor rechtspersonen wordt aangenomen dat de voertuigen in de balans worden opgenomen.
 • Er wordt geen rekening gehouden met financiering en/of aankoopopties.
 • Alle terugkerende kosten worden geïndexeerd.
 • De berekeningen gelden enkel voor nieuw ingeschreven wagens (dit heeft onder andere effect op de BIV en het Voordeel alle aard).
 • Er wordt in de berekeninge geen rekening gehouden met de kosten van laad- en tankinfrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen.
 • De totale kosten worden weergegeven op de volledige gebruiksduur of op de volledige gebruiksduur gedeeld door het aantal maanden.

Uitgangspunten voor de voertuigen

De selectie van voertuigen is gebaseerd op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Alle elektrische, plug-in hybride, aardgasvoertuigen voor vervoer van personen die in Vlaanderen per 15/12/2018 verkrijgbaarbaar zijn op niet-discriminatoire basis, binnen 12 afgebakende segmenten.
 • Een selectie van 114 benzine- en dieselvoertuigen in de segmenten waarvoor milieuvriendelijke voertuigen beschikbaar zijn. De selectie is tot stand gekomen volgens de best verkochte wagens in de eerste helft van 2018 (bron: Traxio). De uitvoering, motorisatie en carrosserie is als volgt geselecteerd:
  • Een automatische versnellingsbak (indien beschikbaar).
  • Minimaal vijf deuren (indien beschikbaar).
  • Tweewielaandrijving (tenzij inbegrepen in het basismodel of bij SUV's in het E- en F-segment).
  • De voorkeur voor een hybride of meest milieuvriendelijke uitvoering.
  • Een minimaal vermogen van 80 kW (C-segment), 100 kW (D-segment), 130 kW (E-segment) en 175 kW (F-segment).
  • Een hatchback (A- tot C-segment) of break-versie (D-E segment) als carrosserievorm (indien beschikbaar).
 • Afgebeelde modellen dienen enkel als indicatie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke specificaties (kleur, wielen, opties, etc.).

Algemene aannames

Voor de berekening in deze webapplicatie werden de volgende aannames gemaakt:

 • Jaarlijkse inflatie van 1,41% (bron: FOD Economie, Consumptieprijsindex januari 2020)
 • Vennootschapsbelasting van ondernemingen 25% (geldig vanaf 2020)
 • Vennootschappen hebben voldoende ruimte in de belastbare winst om de fiscale aftrek van wagens maximaal te benutten
 • Standaard elektriciteitsprijs: 0,26 €/kWh inclusief BTW (bron: VREG, december 2019, op basis van eenheidsprijzen voor particulieren met het een jaarverbruik van 3.600 kWh (dagmeter) en 3.900 kWh (nachtmeter))
 • Standaard aardgasprijs: 0,980 €/kg inclusief BTW (cfr beschikbare prijzen via de stationzoeker van Dats24 op 20/1/2020 voor hoogcalorisch gas (11,5 kWh/m3))
 • Standaard benzine E10-prijs: 1,4760 €/L inclusief BTW (gemiddelde van maximumprijzen in december 2019 volgens Petrolfed)
 • Standaard dieselprijs: 1,5385 €/L inclusief BTW (gemiddelde van maximumprijzen in december 2019 volgens Petrolfed)
 • De catalogusprijzen zijn afkomstig van de website van Directlease of van de websites van Belgische importeurs en geraadpleegd in januari 2020.
 • Het veld "Theoretisch versus realistisch verbruik" laat vijf waardes toe, gaande van "Volgens laboratoriumtesten" tot "Sportief". Volgens een studie van TNO en ICCT in januari 2019 bedroeg de gemiddelde verbruiksfactor in Europa in 2018 1,42. Deze waarde heeft een effect op het berekende brandstof- en energieverbruik en rijbereik. Het berekende verbruik wordt berekend volgens een zogenaamde verbruiksfactor (van 1,00 (rijgedrag volgens laboratoriumtesten) tot 1,75 (sportief rijgedrag)) maal het door de constructeur opgegeven verbruik. Het berekende rijbereik wordt berekend volgens de beschikbare batterijcapaciteit en/of tankcapaciteit en het berekende verbruik.
 • Verzekeringspremie van 395 euro per jaar (BA-verzekering) + 2% van de cataloguswaarde inclusief opties en (in het geval van BTW-plichtige organisaties: niet-recupereerbare) BTW, jaarlijks geïndexeerd met de inflatie (bron: TCO model elektrisch rijden, prof. ir M. Steinbuch, TU Eindhoven).
 • Onderhoudskost van 0,02 + 2 miljoenste van de cataloguswaarde inclusief BTW €/km (bron: TCO model elektrisch rijden, prof. ir M. Steinbuch, TU Eindhoven).
 • Herverkoopwaarde van de cataloguswaarde inclusief BTW X een restwaardefactor in functie van de totale afstand (bron: TCO model elektrisch rijden, prof. ir M. Steinbuch, TU Eindhoven), met een restwaardefactor van:
  • 80% (20.000 km) tot 30% (120.000 km) met stappen van 10% per 20.000 km.
  • 30% (120.000 km) tot 15% (180.000 km) met stappen van 5% per 20.000 km.
  • 15% (180.000 km) tot 5% (260.000 km) met stappen van 2,5% per 20.000 km.
  • 5% (meer dan 260.000 km).

Welke kostencomponenten zijn in rekening gebracht?

De volgende kostencomponenten worden in de webapplicatie in rekening gebracht:

 • Aankoop en herverkoopwaarde
  • Aankoopprijs inclusief opties, korting en (in het geval van BTW-plichtige organisaties: niet-recupereerbare) BTW.
  • De kosten voor batterijleasing.
  • De herverkoopwaarde van het voertuig op het einde van de gebruiksduur.
 • Premies en belastingen
  • De belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting sinds 1 juli 2018 (rekening houdende met een vrijstelling van de verkeersbelasting voor CNG- en PHEV-voertuigen met een CO2-uitstoot van maximaal 50 g/km tot 31 december 2020).
  • De solidariteitsbijdrage die wordt aangerekend aan de rechtspersoon in het geval van een bedrijfswagen (met waarden van 2020).
  • De verworpen uitgave van het voordeel alle aard die wordt aangerekend aan vennootschappen in het geval van een bedrijfswagen (met waarden van 2020, rekening houdend met tankkaart en uitzondering voor bepaalde plug-in hybrides).
 • Energie- en brandstofverbruik
  • De elektriciteits, aardgas-, benzine- en/of dieselkosten inclusief (in het geval van BTW-plichtige organisaties: niet-recupereerbare) BTW, rekening houdend met de inflatie en het rijgedrag.
  • De verhouding van elektriciteits- en benzineverbruik of aardgas- en benzineverbruik bij plug-in hybride en aardgasvoertuigen.
 • Verzekering en onderhoud
  • Een BA- en omniumverzekering op de volledige looptijd
  • Reparatie, onderhoud en banden op de volledige looptijd, inclusief (in het geval van BTW-plichtige organisaties: niet-recupereerbare) BTW
 • Fiscale aftrek (enkel voor vennootschappen)
  • Alle fiscaal aftrekbare kosten, in functie van bedrijfswagen (tussen 50 en 120% fiscale aftrek) of poolwagengebruik (100% fiscale aftrek).
  • Het elektriciteits- en brandstofverbruik (75% fiscaal aftrekbaar)
 • Totale kosten
  • Alle voorgaande kostencomponenten bij elkaar opgeteld.
 • Bruto voordeel alle aard (enkel in het geval van een bedrijfswagen)
  • Het bruto voordeel alle aard voor de werknemer op de volledige looptijd (met waarden van 2020, rekening houdend met de uitzondering voor plug-in hybrides.

Overzicht van wagens in deze webtool

Merk en modelSegmentBrandstof
Škoda CitigoABenzine
Škoda Citigo E IVBEV
Škoda Citigo G-TecABi-fuel CNG
Škoda FabiaBBenzine
Škoda Octavia CombiCDiesel
Škoda Octavia CombiCBenzine
Škoda Octavia Combi G-TecCBi-fuel CNG
Škoda SuperbEDiesel
Škoda Superb Combi IV PHEVEPHEV benzine
Škoda Superb IV PHEVEPHEV benzine
Audi A3 BerlineCDiesel
Audi A3 BerlineCBenzine
Audi A4 AvantDDiesel
Audi A4 AvantDBenzine
Audi A4 Avant g-tronDBi-fuel CNG
Audi A5 SportbackDDiesel
Audi A5 Sportback g-tronDBi-fuel CNG
Audi A6EDiesel
Audi A6 Berline TFSI eEPHEV benzine
Audi A7 Sportback TFSI eEPHEV benzine
Audi A8 TFSI eFPHEV benzine
Audi e-tron 50 SUV-EFEV
Audi e-tron 55SUV-EFEV
Audi e-tron Sportback 50SUV-EFEV
Audi e-tron Sportback 55SUV-EFEV
Audi Q2SUV-BDiesel
Audi Q5SUV-DDiesel
Audi Q5 TFSI eSUV-DPHEV benzine
Audi Q7SUV-EFDiesel
Audi Q7 TFSI eSUV-EFPHEV diesel
BMW 120iCDiesel
BMW 220d Active Tourer MPV-CompDiesel
BMW 225xe Active Tourer PHEVMPV-CompPHEV benzine
BMW 320i TouringDBenzine
BMW 330e Berline PHEVDPHEV benzine
BMW 520d BerlineEDiesel
BMW 520i BerlineEBenzine
BMW 530e Berline PHEVEPHEV benzine
BMW 740d BerlineFDiesel
BMW 740i BerlineFBenzine
BMW 745e Berline PHEVFPHEV benzine
BMW i3CEV
BMW i3s BEV
BMW X1 sDriveSUV-CBenzine
BMW X1 xDrive25e PHEVSUV-CPHEV benzine
BMW X2 xDrive25e PHEVSUV-CPHEV benzine
BMW X3 xDrive20iSUV-DBenzine
BMW X3 xDrive30e PHEVSUV-DPHEV benzine
BMW X5 xDrive 40iSUV-EFBenzine
BMW X5 xDrive45e PHEVSUV-EFPHEV benzine
Citroën Berlingo MultispaceKDiesel
Citroën C3BBenzine
Citroën C3 AircrossSUV-BBenzine
Citroën C5 Aircross PHEVSUV-CPHEV benzine
Citroën C-Zero ElectricBEV
Citroën e-BerlingoKEV
Citroën E-mehariAEV
Citroën Grand C4 PicassoCDiesel
Dacia DusterSUV-BDiesel
Dacia SanderoBDiesel
DS DS 3 Crossback E-TenseSUV-BEV
DS DS 7 Crossback E-Tense 4x4SUV-DPHEV benzine
Fiat 500ADiesel
Fiat 500ABenzine
Fiat 500LMPV-CompDiesel
Fiat 500L (CNG)MPV-CompBi-fuel CNG
Fiat DoblòKBenzine
Fiat Doblò (CNG)KBi-fuel CNG
Fiat PandaABenzine
Fiat Panda (CNG)ABi-fuel CNG
Fiat PuntoBBi-fuel CNG
Fiat QuboKBi-fuel CNG
Ford Explorer PHEVSUV-EFPHEV benzine
Ford FiestaBBenzine
Ford KugaSUV-CDiesel
Ford Kuga PHEVSUV-CPHEV benzine
Hyundai i20BBenzine
Hyundai IONIQ ElectricDEV
Hyundai IONIQ HybridDBenzine
Hyundai IONIQ PHEVDPHEV benzine
Hyundai KonaSUV-BBenzine
Hyundai Kona Electric 39 kWhSUV-BEV
Hyundai Kona Electric 64 kWhSUV-BEV
Hyundai NEXOSUV-EFFCEV
Jaguar F-PaceSUV-EFDiesel
Jaguar F-PaceSUV-EFBenzine
Jaguar I-PaceEEV
KIA Cee'd Sportswagon PHEVCPHEV benzine
KIA e-Niro 39 kWhSUV-CEV
KIA e-Niro 64 kWhSUV-CEV
KIA e-Soul 39 kWhBEV
KIA e-Soul 64 kWhBEV
KIA NiroSUV-CBenzine
KIA Niro PHEVSUV-CPHEV benzine
KIA Optima PHEVDPHEV benzine
KIA Optima Sportswagon PHEVDPHEV benzine
KIA PicantoABenzine
KIA Soul MaxBDiesel
KIA SportageSUV-CBenzine
KIA XCeed PHEVSUV-CPHEV benzine
Land Rover Range Rover PHEVSUV-EFPHEV benzine
Land Rover Range Rover SportSUV-EFDiesel
Land Rover Range Rover Sport PHEVSUV-EFPHEV benzine
Land Rover Range Rover VelarSUV-EFDiesel
Land Rover Range Rover VelarSUV-EFBenzine
Mazda MX-30SUV-CEV
Mercedes-Benz A-klasse CBenzine
Mercedes-Benz A-klasse Berline PHEVCPHEV benzine
Mercedes-Benz A-klasse PHEVCPHEV benzine
Mercedes-Benz B-klasseMPV-CompDiesel
Mercedes-Benz C-klasse Berline PHEVDPHEV diesel
Mercedes-Benz C-klasse BreakDBenzine
Mercedes-Benz C-klasse Break PHEVDPHEV benzine
Mercedes-Benz CLA-klasseCDiesel
Mercedes-Benz E-klasse BerlineEBenzine
Mercedes-Benz E-klasse Berline PHEVEPHEV benzine
Mercedes-Benz E-klasse Break PHEVEPHEV benzine
Mercedes-Benz EQC 400 SUV-DEV
Mercedes-Benz GLC 250SUV-DDiesel
Mercedes-Benz GLC 250SUV-DBenzine
Mercedes-Benz GLC Allrounder PHEVSUV-DPHEV benzine
Mercedes-Benz GLC Coupé PHEVSUV-DPHEV benzine
Mercedes-Benz GLE450eSUV-EFPHEV benzine
MINI Cooper Countryman PHEVSUV-CPHEV benzine
MINI Cooper electricBEV
MINI CountrymanSUV-CDiesel
Mitsubishi Outlander PHEVSUV-DPHEV benzine
Nissan e-NV200 Evalia 7 seatsKEV
Nissan LEAF e+CEV
Nissan e-NV200 EvaliaKEV
Nissan LEAFCEV
Nissan MicraBDiesel
Nissan NV200 CombiKDiesel
Nissan QashqaiSUV-CDiesel
Nissan QashqaiSUV-CBenzine
Opel AdamABenzine
Opel AstraCBenzine
Opel Astra (CNG)CBi-fuel CNG
Opel Astra Sports TourerCBi-fuel CNG
Opel CorsaBBenzine
Opel Corsa-eCEV
Opel Crossland XSUV-BBenzine
Opel Grandland XSUV-CDiesel
Opel Mokka XSUV-BDiesel
Peugeot 2008SUV-BDiesel
Peugeot 2008SUV-BBenzine
Peugeot 208BBenzine
Peugeot 3008SUV-CBenzine
Peugeot 3008 PHEVSUV-CPHEV benzine
Peugeot 308CDiesel
Peugeot 5008SUV-DDiesel
Peugeot 5008SUV-DBenzine
Peugeot 508 PHEVDPHEV benzine
Peugeot 508 SW PHEVDPHEV benzine
Peugeot e-2008SUV-BEV
Peugeot e-208BEV
Peugeot iOnBEV
Peugeot Partner tepeeKBenzine
Peugeot Partner tepee ElectricKEV
Polestar 1FPHEV benzine
Polestar 2DEV
Porsche CayenneSUV-EFBenzine
Porsche Cayenne E-HybridSUV-EFPHEV benzine
Porsche PanameraFBenzine
Porsche PanameraFDiesel
Porsche Panamera E-HybridFPHEV benzine
Porsche Taycan FEV
Porsche Taycan FEV
Renault CapturSUV-BDiesel
Renault CapturSUV-BBenzine
Renault ClioBDiesel
Renault ClioBBenzine
Renault Grand ScénicMPV-CompBenzine
Renault KadjarSUV-CDiesel
Renault Kangoo EnergyKDiesel
Renault Kangoo Z.E. Maxi (batterijhuur)KEV
Renault Kangoo Z.E. Maxi (batterijkoop)KEV
Renault Mégane BerlineCBenzine
Renault TwingoABenzine
Renault ZOEBEV
SEAT IbizaBBenzine
SEAT Ibiza (CNG)BBi-fuel CNG
SEAT LeonCDiesel
SEAT Leon (CNG)CBi-fuel CNG
SEAT Leon ST (CNG)CBi-fuel CNG
SEAT MiiABi-fuel CNG
SEAT Mii electricAEV
smart EQ forfourAEV
smart EQ fortwoAEV
smart forfourBBenzine
smart fortwo CoupéABenzine
Tesla Model 3 Long Range DEV
Tesla Model 3 PerformanceDEV
Tesla Model 3 StandardDEV
Tesla Model S Long RangeEEV
Tesla Model S PerformanceEEV
Tesla Model X Long RangeSUV-EFEV
Tesla Model X PerformanceSUV-EFEV
Tesla Model Y Long RangeSUV-DEV
Tesla Model Y PerformanceSUV-DEV
Toyota AygoABenzine
Toyota C-HRSUV-BBenzine
Toyota MiraiDFCEV
Toyota PriusDBenzine
Toyota Prius PHEVDPHEV benzine
Toyota YarisBBenzine
Volkswagen CaddyKDiesel
Volkswagen Caddy (CNG)KBi-fuel CNG
Volkswagen eco up!ABi-fuel CNG
Volkswagen e-GolfCEV
Volkswagen e-up!AEV
Volkswagen Golf GTECPHEV benzine
Volkswagen Golf Variant TGICBi-fuel CNG
Volkswagen Golf VIICDiesel
Volkswagen Golf VIICBenzine
Volkswagen ID.3CEV
Volkswagen Passat GTEDPHEV benzine
Volkswagen Passat VariantDDiesel
Volkswagen Passat Variant GTEDPHEV benzine
Volkswagen PoloBDiesel
Volkswagen PoloBBenzine
Volkswagen Polo TGIBBi-fuel CNG
Volkswagen TiguanSUV-CDiesel
Volkswagen TiguanSUV-CBenzine
Volkswagen TouranMPV-CompBenzine
Volkswagen T-RocSUV-BBenzine
Volkswagen up!ABenzine
Volvo S60DDiesel
Volvo S60 T8 Twin EngineDPHEV benzine
Volvo S90EBenzine
Volvo S90 T8 Twin EngineEPHEV benzine
Volvo V40CBenzine
Volvo V60DBenzine
Volvo V60 Twin EngineDPHEV diesel
Volvo V90EDiesel
Volvo V90 T8 Twin EngineEPHEV benzine
Volvo XC40 P8 RechargeSUV-CEV
Volvo XC40 T5 Twin EngineSUV-CPHEV benzine
Volvo XC60SUV-DBenzine
Volvo XC60 T8 Twin EngineSUV-DPHEV benzine
Volvo XC90SUV-EFDiesel
Volvo XC90SUV-EFBenzine
Volvo XC90 T8 Twin EngineSUV-EFPHEV benzine

 

 

 

Over deze webtool

De webapplicatie "Vergelijk milieuvriendelijke en conventionele wagens" is een ontwikkeling van projectbureau The New Drive en een ontwerp van MADE in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Update januari 2020

De TCO webtool heeft in januari 2020 een update gekregen. De volgende elementen zijn toegevoegd, aangepast of bijgewerkt:

 • Update van diverse parameters, zoals energie- en brandstofprijzen, inflatie, solidariteitsbijdrage en voordeel alle aard.
 • De zero-emissiepremie voor elektrische voertuigen is niet meer van toepassing per 1/1/2020.
 • De belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting zijn gewijzigd per 1/7/2019.
 • De fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens voor vennootschappen is gewijzigd per 1/1/2020.
 • Update van alle specificaties, prijszetting en productafbeeldingen van de elektrische en waterstofmodellen

Update mei 2019

De TCO webtool heeft in mei 2019 een update gekregen. De volgende elementen zijn toegevoegd, aangepast of bijgewerkt:

 • Update van diverse parameters, zoals energie- en brandstofprijzen en inflatie.
 • Update van alle specificaties, prijszetting en productafbeeldingen van de elektrische en waterstofmodellen:
  • Nieuwe milieuvriendelijke voertuigen: Mercedes-Benz EQC, Nissan LEAF e-plus, Tesla Model S Standard Range Plus

Update december 2018

De TCO webtool heeft in december 2018 een update gekregen. De volgende elementen zijn toegevoegd, aangepast of bijgewerkt:

 • Update van diverse parameters, zoals energie- en brandstofprijzen en inflatie.
 • Aanpassingen in het ontwerp van de TCO webtool.
 • Update van de volledige voertuigenlijst met alle nieuwe (milieuvriendelijke) automodellen, specificaties, prijszetting en productafbeeldingen
  • Nieuwe milieuvriendelijke voertuigen: Audi e-tron, Hyundai KONA Electric 39 kWh, Hyundai KONA Electric 64 kWh, Hyundai Nexo FCEV, KIA e-Niro 39 kWh, KIA e-Niro 64 kWh, Tesla Model 3 Long Range AWD

Update augustus 2018

De TCO webtool heeft in augustus 2018 een update gekregen. De volgende elementen zijn toegevoegd, aangepast of bijgewerkt:

 • Functionaliteit voor wagens op waterstof
 • Update van de nieuwe federale fiscaliteit (nieuwe indices en regels voor voordeel alle aard, solidariteitbijdrage en fiscale aftrek per 1/1/2018).
 • Update van de nieuwe gewestelijke fiscaliteit (nieuwe indices en regels voor de BIV en verkeersbelasting per 1/7/2018 en de vernieuwde zero-emissie premie).
 • Update van diverse parameters, zoals energie- en brandstofprijzen, inflatie
 • Update van de volledige voertuigenlijst met alle nieuwe (milieuvriendelijke) automodellen, specificaties, prijszetting en productafbeeldingen

Disclaimer

De informatie, voertuigen en databases van de webapplicatie zijn met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en worden in de mate van het mogelijke geüpdatet. De informatie die door middel van de webapplicatie wordt verstrekt geldt slechts ten indicatieve titel en is het resultaat van de gecombineerde gegevens van constructeurs, verzekeraars en invoer van de gebruiker.

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie garandeert echter niet dat de informatie op de website en/of verstrekt via de webapplicatie juist, actueel of volledig is. De informatie op de Website en/of verstrekt via de webapplicatie kan technische onjuistheden en typ- of andere redactionele fouten bevatten. De reële informatie, waaronder, maar niet beperkt tot de reële kosten kunnen in de praktijk of naargelang de specifieke omstandigheden afwijken van de door de webapplicatie verstrekte informatie.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de webapplicatie gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

Copyright

Copyright © 2018 Fuel LLC, Citroën, FIAT, Opel, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen, The New Drive. Alle afbeeldingen, foto’s en ander beeldmateriaal, alsook alle daarin vervatte informatie, gebruikt op deze website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be en/of de TCO webapplicatie zijn en blijven de uitsluitende eigendom van hun recspectievelijke rechthebbenden. Er wordt door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie geen enkel recht of licentie toegekend met betrekking tot de afbeeldingen, foto’s of beeldmateriaal, de informatie vervat hierin of enige hieraan gerelateerde (intellectuele) eigendomsrechten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Heeft u vragen over de webapplicatie?

Of is bepaalde informatie onjuist of niet meer up-to-date?

Contacteer ons via ekg.omgeving@vlaanderen.be