Thuis laden (III)

Bestaan er stopcontacten die meer dan 10 A laadstroom toelaten?

Ja, met een industrieel (CEE) stopcontact kan je, afhankelijk van het type, aan 16 A of 32 A laden, als aan de andere voorwaarden voor laden via een stopcontact voldaan is.

 

Ik beschik over een driefasig stopcontact. Kan ik dat gebruiken om mijn EV te laden?

Ja, je kan laden via een driefasig CEE-stopcontact, als aan de andere voorwaarden voor laden via een stopcontact voldaan is. Je moet beschikken over 400 V.

Opgelet, niet alle EV kunnen driefasig laden. Je kan die wel op een driefasig stopcontact aansluiten, maar er wordt dan maar één fase gebruikt.

 

Laden via een industrieel (CEE) stopcontact

Er bestaan nog andere stopcontacten dan de gewone, huishoudelijke stopcontacten die iedereen kent. Zo worden er in bedrijven vaak zogenaamde “CEE”-stopcontacten gebruikt.

Opgelet, deze stopcontacten zijn niet toegelaten in woningen, omdat ze geen kinderbeveiliging hebben (een klep die het stopcontact afsluit als het niet gebruikt wordt, is niet voldoende omdat die met één hand geopend kan worden).

CEE stopcontacten bestaan in monofasige en driefasige uitvoering, voor 16 A en 32 A (en meer, maar mode-2-laden wordt beperkt tot 32 A).

Het maximaal laadvermogen is groter dan bij een huishoudelijk stopcontact (zie tabel hieronder).
 

CEE stopcontacten

Je kan aan zo’n stopcontact laden, als je een Mode 2-laadkabel met de juiste stekker hebt. In vergelijking met een gewoon stopcontact mag de laadstroom groter zijn, maar verder gelden dezelfde voorwaarden als voor een gewoon stopcontact, zoals:

  • Sommige EV en sommige Mode 2-laadkabels werken niet als er geen nulgeleider is
  • Voor driefasig laden heb je 400 V nodig
     
Mode 2-laadkabel met CEE-stekker

Mode 2-laadkabel met CEE-stekker

Opgelet, niet alle EV kunnen driefasig laden. Je kan die wel op een driefasig stopcontact aansluiten, maar er wordt dan maar één fase gebruikt en het maximaal laadvermogen is dat van een monofasig stopcontact in de tabel hierboven.

Opmerkingen:

  • De benaming CEE stopcontact mag niet verward worden met de CE markering die aangeeft dat een product in Europa mag verkocht worden
  • Een CEE-stopcontact is een stopcontact dat voldoet aan de norm IEC 60309-2