Milieuvriendelijke voertuigen

Milieuvriendelijk rijden? Voordelen bij de vleet

Elk voertuig heeft een impact op ons milieu. In de eerste plaats door de emissies bij het rijden, maar ook door de productie van de brandstof en van het voertuig zelf. De laatste jaren is er veel aandacht voor alternatieve brandstoffen/energie, die milieuvriendelijker zijn dan de traditionele. We spreken ook wel over ‘clean power for transport’, zoals de Europese richtlijn hierover genoemd werd. Het gaat dan over voertuigen die rijden op elektriciteit, aardgas of waterstof. Ze zorgen op korte termijn voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast.

De Europese richtlijnen ijveren in die context voor ‘clean power for transport’, oftewel voertuigen die rijden op elektriciteit, aardgas of waterstof. Die zorgen op korte termijn voor een betere luchtkwaliteit, lagere CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast. Om de definitieve doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen te realiseren, draagt ook de Vlaamse overheid haar steentje bij met een concreet actieplan waar de zero-emissiepremie deel van uitmaakt.


Milieuvriendelijke voertuigen: welke types bestaan er?

Er zijn heel wat soorten op de markt, elke met hun eigen voor- en nadelen. We zetten ze allemaal op een rijtje zodat je een doordachte keuze kan maken. 

Licht elektrisch voertuig

Een licht elektrisch voertuig is een fiets, bromfiets, motorfiets of een ander compact voertuig met elektrische ondersteuning of aandrijving. Ze zijn stil, wendbaar en uitstootvrij en nemen weinig ruimte in beslag. Het aanbod is ruim en omvat onder andere monowheels, segways, hoverboards, e-steps, e-bikes, speed pedelecs, e-bromfietsen, e-motorfietsen, e-driewielers en -vierwielers,... Meer info over deze voertuigen en het wettelijke kader vind je op www.lichtelektrischevoertuigen.be

Batterij elektrische wagen

Deze wagen wordt voor 100% aangedreven door een elektrische motor en heeft geen uitstoot. Je laadt de batterij op (met een stekker) via het elektriciteitsnet. De wagen wekt ook zelf elektriciteit op wanneer je vertraagt of afremt. 

Bekijk alle elektrische wagens

Wagen op brandstofcellen

Deze wagen gebruikt brandstofcellen als energiebron en heeft geen uitstoot. Zo’n cel zet de chemische energie van een brandstof (bv. waterstof) rechtstreeks om in elektrische energie. Voor deze wagen moet je dus waterstof tanken.

Wat is een waterstofauto?

Plug-in hybride wagen

Deze wagen heeft een verbrandingsmotor én een elektrische motor. Zuiver elektrisch rij je 20 tot 50 km. Perfect dus om in de stad en op verbindingswegen 100% elektrisch te rijden. Als de elektriciteit op is of wanneer er meer kracht nodig is dan de elektriciteit kan leveren, drijft de verbrandingsmotor de wielen mee aan.

Elektrische wagen met range extender

Ook een elektrische wagen met range extender heeft een verbrandingsmotor én een elektrische motor. De afstanden die je zuiver op basis van de batterij kan afleggen zijn groter dan die van een plug-in hybride en gaan van 80 tot 150 km. De wielen worden steeds door de elektrische motor aangedreven en daarnaast wordt de verbrandingsmotor ingezet om de batterij bij te laden.

CNG-wagen

Deze wagen rijdt op aardgas of CNG (compressed natural gas) waarmee we ook onze huizen verwarmen. Meestal hebben CNG-wagens een 'dual fuel tank' om over te kunnen schakelen op een andere brandstof als de CNG-tank leeg is.

Bekijk alle wagens op aardgas

 

Welke wagen kies je het best?

Als we uitsluitend naar de uitlaat kijken, dan is het duidelijk dat de ‘zero-emissievoertuigen’ de meest milieuvriendelijke zijn. Die hebben vanuit milieuoogpunt op zich al voordelen omdat het verdwijnen van uitlaatemissies een grote vooruitgang betekent in dichtbevolkte gebieden. De overblijvende emissies doen zich voor ter hoogte van de elektriciteitscentrales (waar de stroom wordt geproduceerd), wat ze beter beheersbaar maakt. Bovendien zijn deze voertuigen ook veel stiller. En wat dan met de algemene impact op het milieu?

Wil je de milieu-impact van specifieke auto's vergelijken, dan biedt de 'ecoscore' van de Vlaamse overheid een overzichtelijke houvast. De berekening houdt rekening met de uitstoot van de wagen, maar ook met de milieu-impact van de productie en distributie van de brandstof/energie; de zogenaamde ‘well to wheel’.

Hieronder vind je een overzicht van de maximale ecoscores per type wagen:

Batterij elektrische wagen

88

CNG-wagen

83

Plug-in hybride wagen

82

Hybride wagen

80

Benzinewagen

78

Dieselwagen

69

Hoe moet je deze tabel interpreteren?

  • De meest milieuvriendelijke wagen heeft de hoogste ecoscore.
  • Voor een traditionele middelgrote wagen schommelt de score tussen 60 (eerder diesel) en 70 (eerder benzine).
  • De ecoscore van hybride wagens zit rond 75, die van CNG- en plug-in elektrische wagens rond 80 en die van zuiver elektrische wagens rond 85.
  • Bij traditionele wagens kan de score sterk variëren. Zo zijn er milieuvriendelijke benzine- of hybride wagens op de markt met een ecoscore van bv. 75 of meer. De nieuwe technologieën zorgen ervoor dat de milieuprestaties steeds dichter bij elkaar liggen: 75 is al eerder een minimum.

Uitgebreide studies houden niet alleen rekening met de uitlaatemissie en de productie/distributie van de brandstof, maar ook met de productie van de wagen zelf. Onderstaande figuren vergelijken de verschillende wagentypes - van traditioneel tot milieuvriendelijk en alles ertussen - op het vlak van klimaatverandering, ozonvorming, vorming van fijn stof en de wijze waarop de elektriciteit werd opgewerkt (de zgn. Belgische elektriciteitsmix). 

Hieruit blijkt o.m. dat rijden op CNG milieuvriendelijker is dan rijden op traditionele brandstoffen, maar ook dat elektrische wagens nog beter scoren. Zeker voor CO2 zijn de verschillen zeer groot. Een batterij elektrische wagen zit aan 47 g CO2/km; een CNG wagen aan 195 g, de nieuwste diesel (EURO 5) aan 198 g en de nieuwste benzine (EURO 5) aan 272 g. Vooral bij de nieuwe technologieën is de oorsprong van de brandstof of de elektriciteit van groot belang in de beoordeling. Zo zakt de CO2-uitstoot van een CNG wagen al naar 108 g als hij op biogas rijdt. De cijfers voor de elektrische wagen zijn ook sterk afhankelijk van de wijze waarop de elektriciteit gemaakt is; in dit geval is gerekend met de Belgische elektriciteitsmix. Voor de milieu-impact van een elektrische wagen is dit bijzonder belangrijk. De wagen gevoed door elektriciteit op basis van windenergie is duidelijk de ‘schoonste’ wagen; vandaar dat in strategieën rond elektrisch rijden vaak de link wordt gelegd met hernieuwbare energie.

Klimaatverandering Ozonvorming
klimaatverandering-geentitel ozonvorming-geentitel
Fijn stof Invloed elektriciteitsmix
fijn-stof-geentitel elektriciteitsmix-geentitel

(bron: VUB, onderzoeksgroep MOBI)