over-de-premie

De premie voor zero emissie voertuigen (wagen, bromfiets klasse B en motorfiets) stopte eind 2019

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 20 december 2019 definitief om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

Een uitzondering wordt gemaakt voor voertuigen die nog in 2019 besteld werden. Wie nog in 2019 een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets bestelde, waarvan de levering/inschrijving pas in 2020 of begin 2021 plaatsvindt, komt wel nog aanmerking, indien je de premie ten laatste op 1 maart 2021 aanvraagt - deze datum werd achteruitgeschoven als gevolg van de coronacrisis. De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de drie maand na de eerste inschrijving van het voertuig.

Bij de aanvraag zal je altijd een ondertekende bestelbon, gedateerd vóór 1 januari 2020, moeten voorleggen. 

 

Wat houdt de zero-emissiepremie in?

Je hebt als particulier, vzw, aanbieder van taxidiensten of van voertuigdelen recht op een zero-emissiepremie bij de aankoop of lease van een 100% elektrische wagen (op batterijen of brandstofcellen). En dat bovenop heel wat andere voordelen, zoals een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling en voor de jaarlijkse verkeersbelasting en weinig verbruikskosten. Voordelen die trouwens ook gelden voor plug-in hybrides en aardgaswagens. Vanaf 15 april 2018 heb je ook recht op een premie bij aankoop of lease van een elektrische bromfiets klasse B en een elektrische motorfiets. De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 20 december 2019 definitief beslist dat er geen zero-emissiepremie meer zal zijn vanaf 1 januari 2020. Voor alle bestellingen die tot dan worden geplaatst kan wel nog een premie worden aangevraagd tot 31 oktober 2020 (na inschrijving van het voertuig).

Hoeveel bedraagt de premie?

Je premie is afhankelijk van de cataloguswaarde (inclusief btw) van je nieuw voertuig. Voor 2019 werden voor wagens vier categorieën vastgelegd:

Cataloguswaarde Premie

< 31.000 euro

4.000 euro

31.000 euro – 40.999,99 euro

3.500 euro

41.000 euro – 60.999,99 euro

2.500 euro

> 61.000 euro

2.000 euro

De premie voor een motorfiets bedraagt 1.500 euro; voor een bromfiets klasse B 750 euro (telkens met een maximum van 25% van de catalogusprijs).    

Wat zijn de voorwaarden?

 • De premie is er voor natuurlijke personen, vzw's en aanbieders van taxidiensten en autodelen. De premie geldt dus niet voor andere bedrijfswagens.
  • Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen eveneens een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bvb. BVBA, CVBA, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, NV, VOF, VZW). Ook bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie worden terugbetaald.

 • Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie per voertuigtype.
 • Het moet gaan om een nieuwe wagen, ingeschreven vanaf 1-1-2018 (of eerder voor particulieren) of om een nieuwe bromfiets klasse B (met uitzondering van speed pedelecs) of motorfiets, ingeschreven vanaf 15-4-2018.
 • De premie is er alleen voor
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
  • bromfietsen klasse B
  • motorfietsen
 • De premie is er uitsluitend voor 100% elektrische voertuigen (geen hybride voertuigen) of voertuigen met brandstofcellen (op waterstof). Elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (range extender) komen niet in aanmerking (bvb. BMW i3 met range extender).
 • Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaams Gewest.
 • U moet het voertuig minstens drie jaar behouden.
 • U moet uw premie binnen de 3 maand na de eerste inschrijving bij de Dienst voor Inschrijving van voertuigen (DIV) online aanvragen.

Let op: 

De premiehoogte is afhankelijk van de datum van aanmelding na ingebruikname van het voertuig.  ​Uiterlijk binnen de 3 maand na inschrijving bij de DIV moet de premie aangevraagd worden en moeten alle bewijsstukken (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, inschrijvingsbewijs) online bezorgd worden aan het VEA.  (zie ‘Hoe de premie aanvragen').

 

Hoe hoog is de huidige premie voor de diverse wagens?

Een lijst met alle varianten per model vind je hier.

Bereken je voordeel >